Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
The SERIES Season 5 Ep.5 Dance Workshop

The SERIES Season 5, Ep.5 Dance Workshop

Sat Sep 11, 2021

The SERIES Season 5, Ep.5 Dance Workshop

Time Sat Sep 11 2021 at 06:00 pm to 09:30 pm

(add to calendar)

Soul Music & Performing Arts Academy - SMPAA, 214-216 Pasteur, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000, Ho Chi Minh City, Vietnam

Advertisement

The SERIES Season 5, Ep.5 Dance Workshop, 11 September | Event in Ho Chi Minh City | AllEvents.in The SERIES Season 5, Ep.5 Dance Workshop
The SERIES: là sự kiện giảng dạy vũ đạo với số lượng 3 - 5 lớp workshop được tổ chức định kì. Sự kiện dành cho các bạn có niềm đam mê và sở thích vũ đạo có cơ hội được học và trải nghiệm từ những biên đạo có sức ảnh hưởng trong và ngoài nước. Đồng thời tạo sân chơi và kết nối cộng đồng vũ đạo trong nước, hơn nữa mục tiêu của The SERIES là tạo kết nối giữa các biên đạo quốc tế và cộng đồng vũ đạo tại Việt Nam.You may also like the following events from The LYRICÍST:

Also check out other Workshops in Ho Chi Minh City, Dance Events in Ho Chi Minh City, Entertainment Events in Ho Chi Minh City.

Event Photos
Hosted by
The LYRICÍST is a collective of passionate individuals brought together to uphold Vietnamese representation and cultivation through the arts.
Are you the host?
Nearby Hotels Soul Music & Performing Arts Academy - SMPAA, 214-216 Pasteur, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000, Ho Chi Minh City, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sat Sep 11 2021 at 06:00 pm to 09:30 pm
Add to Calendar

Location

Soul Music & Performing Arts Academy - SMPAA, 214-216 Pasteur, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000, Ho Chi Minh City, Vietnam

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events