Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
stay with JOME - 1st Freegift Event

stay with JOME - 1st Freegift Event

Sun Sep 12, 2021

stay with JOME - 1st Freegift Event

Time Sun Sep 12 2021 at 11:00 am to 04:00 pm

(add to calendar)

EVER SWEET 享甜, 210 Nguyen Cong Tru St. Nguyen Thai Bien Ward,Q1 HCM, Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam

Advertisement

stay with JOME - 1st Freegift Event, 12 September | Event in Ho Chi Minh City | AllEvents.in stay with JOME - 1st Freegift Event
"If I have you, any place is my home."
• Lyric Home - BTS •

“????” là một cách chơi chữ, là sự kết hợp giữa JOON và HOME.

“???? ???? ????” là nơi dừng chân, nơi cất giữ những kỉ niệm về Namjoon và chúng ta. Dù có mệt mỏi hay bất lực đến đâu, chỉ cần trở về nơi này thì những muộn phiền sẽ nhẹ nhàng tựa hư không.

Ở đâu có cậu, ở đó là nhà.

???? ???? ???? - 1st Freegift Event by Thầm Thương Ilsan - 1994

Coming Soon in September ?Event Photos
Nearby Hotels EVER SWEET 享甜, 210 Nguyen Cong Tru St. Nguyen Thai Bien Ward,Q1 HCM, Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sun Sep 12 2021 at 11:00 am to 04:00 pm
Add to Calendar

Location

EVER SWEET 享甜, 210 Nguyen Cong Tru St. Nguyen Thai Bien Ward,Q1 HCM, Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events