Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Que by Kaarem Residency 001 Bao La Chef

Que by Kaarem Residency 001: Bao La, Chef

Thu May 13, 2021

Que by Kaarem Residency 001: Bao La, Chef

Time Thu May 13 2021 at 05:00 pm to 10:00 pm

(add to calendar)

Que Kaarem, 118 Pham Viet Chanh, Binh Thanh District, Phuong 19, Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam

Advertisement

Que by Kaarem Residency 001: Bao La, Chef | Event in Ho Chi Minh City | AllEvents.in Que by Kaarem Residency 001: Bao La, Chef
BAO LA at QUE UPSTAIRS

Every Thursday, Friday & Saturday for six months! From 5 to 10pmINTRODUCING

The Que by Kaarem Residency. It is an initiative by Kaarem to celebrate designers, artists and makers rooted in craft. One of our founding principles is the notion of home. We invite the person-in-resident to come and make our space an extension of their home.

001 BAO LA

We are pleased to introduce our first resident, chef Bao La, to Que Upstairs, starting March 18, 2021 for the duration of six months. Bao will be present on-site, cooking and serving his thoughtful food every Thursday, Friday and Saturday.

In partnership with Bao, we look forward to developing systems that reduce waste, creating ‘good vibes’ and making tangible garments and objects as mementos.

MORE ON THE RESIDENCY + BAO
https://kaarem.com/blogs/stories/que-by-kaarem-residency-bao-la-chef


/////


BAO LA tại QUE UPSTAIRS

Mỗi thứ 5, thứ 6 & thứ 7 trong vòng sáu tháng! Từ 5h chiều đến 10h tốiGIỚI THIỆU

Chương trình lưu trú Que by Kaarem, là một sáng kiến bởi Que nhằm tôn vinh các nhà thiết kế, nghệ sĩ và những người có quỹ đạo hoạt động xoay quanh kỹ thuật thủ công. Một trong những gốc rễ thành hình của chúng tôi là khái niệm tổ ấm. Chúng tôi mời những cá nhân có cùng tư tưởng và hướng đi, đến đây và cùng tạo dựng không gian chúng tôi trở thành một phần nối dài từ ngôi nhà của họ.

001 BẢO LA

Chúng tôi rất vui được đón tiếp thành viên lưu trú đầu tiên, đầu bếp Bảo La, đến Que Upstairs trong thời gian sáu tháng, bắt đầu từ ngày 18 tháng 3. Bảo sẽ hiện diện tại không gian mỗi thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy, phục vụ những món ăn mà anh đã đặt vào đó nhiều tâm tư và lựa chọn cẩn thận.

Đồng hành cùng với Bảo, chúng tôi hy vọng vào quá trình xây dựng một hệ thống hoạt động giảm thiểu rác thải, đem đến nhiều ‘nguồn năng lượng tích cực’ và làm nên các thiết kế và đồ vật hữu hình như là vật kỷ niệm.

ĐỌC THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH LƯU TRÚ + BẢO

https://kaarem.com/blogs/stories/que-by-kaarem-residency-bao-la-chefAlso check out other Food & Drink Events in Ho Chi Minh City, Arts Events in Ho Chi Minh City.

Event Photos
Nearby Hotels Que Kaarem, 118 Pham Viet Chanh, Binh Thanh District, Phuong 19, Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Thu May 13 2021 at 05:00 pm to 10:00 pm
Add to Calendar

Location

Que Kaarem, 118 Pham Viet Chanh, Binh Thanh District, Phuong 19, Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events