Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Kỹ năng Thuyết Trình, Trình Bày hiệu quả

Oct 03, 2020 - Oct 04, 2020
Kỹ năng Thuyết Trình, Trình Bày hiệu quả

Time Sat Oct 03 2020 at 09:00 am to Sun Oct 04 2020 at 06:00 pm

Bông Sen Hotel Sài Gòn, 117 - 123 Đồng Khởi, Ho Chi Minh City, Vietnam 70000, Ho Chi Minh City, Vietnam

Advertisement

K nng Thuyt Trnh Trnh By hiu qu Kỹ năng Thuyết Trình, Trình Bày hiệu quả
Khoá học thiết kế dành riêng cho đối tượng:

- Thiếu tự tin khi trình bày trước công chúng

- Đi tìm giải pháp xử lý tình huống, câu hỏi khó khi thuyết trình

- Mong muốn làm chủ giọng nói, ngôn ngữ hình thể, phong thái

- Cần nâng cao kỹ năng trình bày ấn tượng, thuyết phụcYou may also like the following events from HR GURU:

Hosted by
About The Host: Được thành lập từ năm 2011 tiền thân là công ty TNHH Guru, một chuyên gia tư vấn với vai trò Đối Tác Nhân Sự Chiến Lược.
Website Link: http://Hrguru.com.vn
Nearby Hotels Bông Sen Hotel Sài Gòn, 117 - 123 Đồng Khởi, Ho Chi Minh City, Vietnam 70000, Ho Chi Minh City, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sat Oct 03 2020 at 09:00 am to Sun Oct 04 2020 at 06:00 pm

Location

Bông Sen Hotel Sài Gòn, 117 - 123 Đồng Khởi, Ho Chi Minh City, Vietnam 70000, Ho Chi Minh City, Vietnam

Advertisement
Discover more events
Advertisement

Planning for an event?

List your events for free and make sure your audience never miss an event from you!

Create Events