Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
HI THO TC NG CA CC HIP NH THNG MI T DO TH H MI N CC DOANH NGHIP  VIT NAM

HỘI THẢO "TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM"

Jun 10, 2021 - Jun 10, 2021

HỘI THẢO "TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM"

Time Thu Jun 10 2021 at 08:00 am

(add to calendar)

HUTECH - Đại học Công nghệ Tp.HCM, 475A Điện Biên Phủ, Ho Chi Minh City, Vietnam

Advertisement

HỘI THẢO "TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM", 10 June HỘI THẢO "TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM"
KHOA LUẬT SẼ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC: TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Sắp tới đây, Khoa Luật HUTECH phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề “Tác động của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến các doanh nghiệp ở Việt Nam”.
Như chúng ta biết, việc tham gia và thực thi các FTA (hiệp định thương mại tự do) sẽ có những tác động rất lớn đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế và xã hội. Đặc biệt, doanh nghiệp là những chủ thể chịu sự tác động và ảnh hưởng trực tiếp của các FTA.

Thông qua Hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, giảng viên có cơ hội trao đổi về những vấn đề học thuật, đào tạo, kinh nghiệm chuyên môn, nhằm đánh giá toàn diện những tác động của các FTA đối với doanh nghiệp Việt Nam, từ đó đề xuất các khuyến nghị, giải pháp, hàm ý chính sách trong việc nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh thực thi các FTA.

Hoạt động này vừa hứa hẹn vừa là điểm hẹn giao lưu và sinh hoạt học thuật chuyên ngành cho các chuyên gia, đồng thời cũng tăng cường hợp tác giữa Trường HUTECH với VCCI, các đối tác và doanh nghiệp về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyên môn nhằm chuẩn hoá và chuyên nghiệp hơn nữa hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và hành nghề Luật trước bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay.

Các mốc thời gian:
? Đăng ký đề tài: 10/04/2021
? Nộp toàn văn báo cáo: 22/05/2021
? Tổ chức hội thảo: 10/06/2021
------------------------
Mọi thông tin liên hệ và đăng ký tại:
KHOA LUẬT - HUTECH
475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 5445.4844 - Email: a2hvYSAhIGx1YXQgfCBodXRlY2ggISBlZHUgISB2bg==

#HUTECH #HUTECHers #HUTECHEducation
#HUTECHNews
#LUATYou may also like the following events from HUTECH - Đại học Công nghệ Tp.HCM:

Event Photos
Hosted by
About The Host: Trang Fanpage Facebook chính thức của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
Website Link: http://www.hutech.edu.vn
Are you the host?
Nearby Hotels HUTECH - Đại học Công nghệ Tp.HCM, 475A Điện Biên Phủ, Ho Chi Minh City, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Thu Jun 10 2021 at 08:00 am
Add to Calendar

Location

HUTECH - Đại học Công nghệ Tp.HCM, 475A Điện Biên Phủ, Ho Chi Minh City, Vietnam

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events