Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Festive Dner Amical en Bleu

Festive Dîner Amical en Bleu

Aug 31, 2021 - Aug 31, 2021

Festive Dîner Amical en Bleu

Time Tue Aug 31 2021 at 06:30 pm

(add to calendar)

P'ti Saigon, 52 Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam 713387, Ho Chi Minh City, Vietnam

Advertisement

Festive Dîner Amical en Bleu, 31 August | Event in Ho Chi Minh City | AllEvents.in Festive Dîner Amical en Bleu
(Tiếng Việt bên dưới)

Honoured Members, Friends, and Distinguished Guests,

La Chaîne des Rôtisseurs continues to present innovative, interesting and enjoyable events where lifelong friendships are forged and celebrated around the table.

On Saturday August 31st, 2021, La Chaîne will host a Festive Dîner Amical en Bleu, casual upscale dining at P’ti Saigon, in Ho Chi Minh City’s glistening and vibrant District 2. Four course menu paired with Johnnie Walker Blue Label by Chef Sakal Phoeung. 20 seats. More details, shortly.

What: Festive Dîner Amical en Bleu
Where: P’ti Saigon, 52 Ngo Quang Huy, Thao Dien, District 2, HCMC
Who: Chaîne Members and those interested in experiencing or joining la Chaîne
Why: Attendees will experience the uniquely enlightened cuisine of Sakal Phoeung in a festive environment featuring Johnnie Walker Blue.
When: Saturday, August 31st, 2021 6:30pm
How (much): TBD

If you want to be the first one to know about our latest events and upcoming dinners, whitelist us or set our email address to VIP (just as you are a VIP to us!), and follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. If you hashtag your posts #ChaineVietnam, we’ll like them and follow you.

Sincerely,
Chaîne des Rôtisseurs Bailliage du Viêt-Nam
Rajesh (Raj) Taneja
Bailli Délégué

--

Quý Hội viên danh dự, Bạn bè và Khách quý thân mến,

La Chaîne des Rôtisseurs xin được tiếp tục giới thiệu đến quý vị những sự kiện sáng tạo, thú vị, nơi tình bạn vĩnh cửu được hun đúc và tôn vinh quanh bàn tiệc của chúng tôi.

Vào thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2021, La Chaîne sẽ tổ chức Lễ hội Dîner Amical en Bleu, dạ tiệc cao cấp tại Nhà hàng P'ti Sài Gòn, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Thực đơn bốn món kết hợp với rượu Johnnie Walker Blue Label được thực hiện bởi Đầu bếp Sakal Phoeung. Số lượng 20 chỗ ngồi. Chi tiết về sự kiện được đính kèm bên dưới.

Sự kiện: Lễ hội Dîner Amical en Bleu
Địa điểm: Nhà hàng P’ti Saigon, 52 Ngô Quang Huy, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự: Thành viên của Chaîne và những ai muốn trải nghiệm hoặc tham gia la Chaîne
Nội dung: Những người tham dự sẽ được trải nghiệm ẩm thực được khai sáng độc đáo từ đầu bếp Sakal Phoeung trong không khí lễ hội với rượu Johnnie Walker Blue.
Thời gian: Thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2021 6:30 chiều
Chi phí: Sẽ được thông báo sau

Nếu bạn muốn là người đầu tiên biết về các sự kiện mới nhất và các dạ tiệc sắp tới của chúng tôi, hãy cho chúng tôi vào danh sách trắng hoặc đặt địa chỉ email của chúng tôi thành VIP (giống như bạn là VIP đối với chúng tôi!) Và theo dõi chúng tôi trên Facebook, Twitter và Instagram. Nếu bạn gắn thẻ cho các bài đăng của mình là #ChaineVietnam, chúng tôi sẽ thích và theo dõi bạn.

Trân trọng,
Chaîne des Rôtisseurs Bailliage Việt Nam
Rajesh (Raj) Taneja
Bailli Délégué

#ChaineVietnam #ChaineDesRotisseurs #anngonmacdep #OMGDAlso check out other Food & Drink Events in Ho Chi Minh City, Workshops in Ho Chi Minh City.

Search by related topics in Ho Chi Minh City
Event Photos
Hosted by
About The Host: La Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs(TM) is the oldest and largest food and wine society in the world.
Website Link: http://vietnam.chainedesrotisseurs.com/
Are you the host?
Nearby Hotels P'ti Saigon, 52 Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam 713387, Ho Chi Minh City, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Tue Aug 31 2021 at 06:30 pm
Add to Calendar

Location

P'ti Saigon, 52 Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam 713387, Ho Chi Minh City, Vietnam

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events