Create Event
Advertisement
FALL IN LOVE WITH TAEKOOK - OFFLINE IN PHAN THIET CITY

FALL IN LOVE WITH TAEKOOK - OFFLINE IN PHAN THIET CITY

Wed Apr 05, 2023

FALL IN LOVE WITH TAEKOOK - OFFLINE IN PHAN THIET CITY

Time Wed Apr 05 2023 at 09:30 am to 12:30 pm

(add to calendar)

Phan Thiết - Bình Thuận, ,Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam

Advertisement

FALL IN LOVE WITH TAEKOOK - OFFLINE IN PHAN THIET CITY, 5 April | Event in Ho Chi Minh City | AllEvents.in FALL IN LOVE WITH TAEKOOK - OFFLINE IN PHAN THIET CITY
???? ?? ???? ???? ??????? - ??????? ?? ???? ????? ????

???? ????, ???? ????, ???? ???? (? ???? ?ℎ??)
???? ????, ???? ????, ???? ???? (? ???? ?ℎ??)
???? ????ℎ, ???? ????ℎ, ???? ????ℎ (? ???? ?ℎ??)
??-??-??-??-??-??-??-??-??-??, ? ???? ??

?. ?????
? ?????? ???: 70 set
- air holder
- paper cup
- normal sleeve
- carton holder
- ticket
- photostrip
- sticker
- postcard
- polaroid
- card
- …
? ??? ??
- poster A5
- hand banner
? ??? 10
- pin button

?. ???????????
? Place:
? Time: __/__/2023 9h30-12h30
? Address:

?. ??????
? Mỗi người tối đa 1 bill = 1 set gift.
? Không nhận hộ.
? Check bill lúc 9h30, những bill trước đó không tính
❌ Vì là event phi lợi nhuận nên bọn mình NGHIÊM CẤM TRADE (TẶNG QUA TẶNG LẠI), NHƯỢNG GIFT EVENT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
? Xếp hàng để tránh mất trật tự.Search by related topics in Ho Chi Minh City
Event Photos
Hosted by
Are you the host?
Nearby Hotels Phan Thiết - Bình Thuận, ,Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Wed Apr 05 2023 at 09:30 am to 12:30 pm
Add to Calendar

Location

Phan Thiết - Bình Thuận, ,Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam

Advertisement
Advertisement
Event Marketing