Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
29092021 Khai ging lp Ha m 1 (Harmony 1) - Online Class

29/09/2021: Khai giảng lớp Hòa âm 1 (Harmony 1) - Online Class

Wed Sep 29, 2021

29/09/2021: Khai giảng lớp Hòa âm 1 (Harmony 1) - Online Class

Time Wed Sep 29 2021 at 06:00 pm to 09:00 pm

(add to calendar)

MPU School of Music, 294 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000, Ho Chi Minh City, Vietnam

Advertisement

29/09/2021: Khai giảng lớp Hòa âm 1 (Harmony 1) - Online Class, 29 September | Event in Ho Chi Minh City 29/09/2021: Khai giảng lớp Hòa âm 1 (Harmony 1) - Online Class
MPU thông báo khai giảng lớp
HÒA ÂM (HARMONY) 1 - Online Class

Dành cho mọi đối tượng muốn hình thành và phát triển kỹ năng viết, sáng tác, đặt hòa thanh, phối khí cho nhạc nhẹ ngày nay.
- Bắt đầu từ: 29/09/2021*
- Thời gian học: thứ 4 hàng tuần, từ 18:00 - 21:00
- Học phí: 4,500,000/khóa/8 buổi
- Giáo viên: Dương Thanh Tùng
- Điều kiện tham dự: Vượt qua bài kiểm tra đầu vào
......................................................
*Lưu ý: Thời gian khai giảng có thể thay đổi nếu chưa đủ học viên đăng ký.

Liên hệ MPU để được tư vấn và hỗ trợ:
Trường Nhạc MPU
294 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
[T] 848-3932 6626
[E] bXB1IHwgbXB1ICEgZWR1ICEgdm4=
Hotline: 0902 572 778Also check out other Workshops in Ho Chi Minh City.

Search by related topics in Ho Chi Minh City
Event Photos
Hosted by
About The Host: MPU là trường nhạc nhẹ đầu tiên xây dựng hệ thống giáo dục nhạc nhẹ đương đại theo mô hình quốc tế với hai chuyên ngành chính: Chuyên ngành biểu diễn và Chuyên ngành sản xuất âm nhạc.
Website Link: http://www.mpu.edu.vn
Are you the host?
Nearby Hotels MPU School of Music, 294 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000, Ho Chi Minh City, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Wed Sep 29 2021 at 06:00 pm to 09:00 pm
Add to Calendar

Location

MPU School of Music, 294 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000, Ho Chi Minh City, Vietnam

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events