Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Pollinerarseminarium- Fullbokat

Advertisement

Pollinerarseminarium- Fullbokat


MTK/SLC/FBF hälsar dig välkommen på ett gemensamt seminarium om pollinerare! - Fullbokat

Förekomsten av pollinerare i Finland och pollinerarnas betydelse för den finländska livsmedelsförsörjningen diskuteras på det seminarium som ordnas av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Finlands Biodlares Förbund FBF den 4 april. Avsikten med seminariet är att lyfta fram hur man i högre grad kan beakta pollinerarna i matsystemet från jord till bord.

Tid och plats: 4.4.2018 kl. 9-12, Kiasma Helsingfors

Tillfället inleds med morgonkaffe samt smått tilltugg i seminariets anda kl.9-9:15. Deltagarna har möjlighet att äta lunch på egen bekostnad i Kiasmas restaurang. Utrymmet rymmer max. 70 personer.

Program:

09.00 Morgonkaffe och tilltugg i seminariets anda

09.15 Tillfället öppnas: Juha Marttila, MTK och Hannu Luukinen, FBF

09.35 Pollinerarsituationen i Finland och pollinerarnas betydelse för finländska livsmedelsproduktionen: Mikko Kuussaari, Finlands miljöcentral

09.55 Nationella pollinerarstrategin: Esko Hyvärinen, Miljöministeriet

10.10 Paus

10.25 Pollinerarvänlig mat – Praktiska åtgärder för att beakta pollinerare i lantbruket: Sebastian Sohlberg, lantbruksföretagare och Lotta Kaila, TUKES

10.55 Gott samarbete – Biodlarens synvinkel: Nora Mäntysaari biodlare, FBF, Uudenmaan mehiläishoitajat ry

11.15 Paneldiskussion: Hur beakta pollinerare från jord till bord?
Moderator: Mikael Jern, vd, Västankvarn Gård.
Deltagare i paneldiskussionen: Marjaana Toivonen Finlands miljöcentral, Sebastian Sohlberg, lantbruksföretagare, Marjukka Mähönen, Jord- och skogsbruksministeriet och Eeva-Liisa Korpela, FBF.

11.50 Avslutande ord: Mats Nylund, SLCMap Kiasma, Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki, Helsinki, Finland
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement