Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
TRIN LM V HI THO CNG NGH Y T (MEDTECH4.0)

TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO CÔNG NGHỆ Y TẾ (MEDTECH4.0)

Sat Aug 28, 2021

TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO CÔNG NGHỆ Y TẾ (MEDTECH4.0)

Time Sat Aug 28 2021 at 08:00 am to 06:30 pm

(add to calendar)

Khách Sạn Sheraton, Tay Ho, Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam

Advertisement

TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO CÔNG NGHỆ Y TẾ (MEDTECH4.0), 28 August | Event in Hanoi | AllEvents.in TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO CÔNG NGHỆ Y TẾ (MEDTECH4.0)
TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO CÔNG NGHỆ Y TẾ (MEDTECH4.0)
Thứ 7 ngày 28/08/2021 tại Khách sạn Sheraton Hà Nội, K5 Nghi Tàm, 11 đường Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện lớn nhất kết nối các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ y tế, dược phẩm.
Website sự kiện: http://medtech40.vn/

Triển lãm và Hội thảo Công nghệ Y tế 4.0 (MEDTECH4.0) là sự kiện thường niên được phối hợp tổ chức bởi Hội Thiết bị Y tế Việt Nam, Công ty TNHH Xúc tiến thương mại và Truyền thông BHub (BHub Group), Tổng Hội Y học Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế (HERAC) và được sự ủng hộ của Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam, Hiệp hội phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của các Cục, Vụ liên quan từ Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông.
Quy mô sự kiện:
Quy mô hội thảo: 400+ đại biểu | Quy mô triển lãm: 30+ gian hàng | Kết nối seller (cung cấp giải pháp Medtech) và buyer (nhóm Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh).

*Nhóm Seller:
- Giải pháp AI
- Giải pháp công nghệ/thiết bị trong khám chữa bệnh
*Nhóm Buyer:
- Nhóm BV, cơ sở Khám chữa bệnh Công và Tư nhân toàn quốc (trừ cấp xã)
- Chuyên gia về Y tế và chăm sóc sức khỏe
- Chuyên gia từ các tổ chức tư vấn, chuyển giao và ứng dụng công nghệ trong Y tế

*Nhóm khác:
Sở Ban ngành toàn quốc: Sở Y tế, Sở TTTT, Sở KHCN.
Cơ quan XTTM quốc tế và Việt Nam
Các cơ quan chính phủ, Đại sứ quán.
..v..v..
Hoạt động tại sự kiện: Triển lãm - Hội thảo - Kết nối hợp tác B2B.

Liên hệ tài trợ: Mr. Trang Bui, CEO - BHub Group, +84 906 272 575 (Viber, Zalo, WhatsApp), dHJhbmcgISBidWkgfCBiaHViZ3JvdXAgISBjb20=.
----------------------------------------------------------------------------------------
MEDTECH4.0 EXPOSITION AND CONFERENCE (MEDTECH4.0)

Saturday, August 28, 2021, Sheraton Hanoi Hotel, K5 Nghi Tam, K5 Nghi Tam, 11 Xuan Dieu Road, Tay Ho, Ha Noi

The biggest event connecting hospitals, medical facilities and suppliers of medical technology and pharmaceutical solutions.
Event website sự kiện: http://medtech40.vn/

4.0 Medtech Exposition and Conference (MEDTECH4.0) is an annual event founded by BHub Group, with the participation of the Government chairmanship of the Ministry of Health of Vietnam and the Ministry of Information and Communications of Vietnam. The event supporters are specific organizations including: the Viet Nam Association of Private Hospitals, Vietnam Medical Association, Vietnam Medical Device Association, Vietnam Software and IT Services Association and Health Economics Research and Assessment Center.

Event scale:
Conference scale: 400+ delegates | Exhibition scale: 30+ booths | Connecting the seller (providing Medtech solutions) and buyer (group of hospitals, medical facilities).

*Group sellers:
- Technology AI solutions
- Technology application in medical and remote curative care and medical management

* Group Buyer:
- National hospitals, public and private health care facilities
- Specialist in Health and Healthcare
- Experts from technology consulting, transferring and applying technologies in Health

*Other groups:
- Department of Health, Department of Health, Department of Information and Communication, Department of Science and Technology.
- International and Vietnamese Trade Promotion Agency
- Government Agencies, Embassies.
- ..v..v ..

Main activities: Exhibition - Seminar - B2B Cooperation.

Contact sponsor: Ms. Trang Bui, CEO - BHub Group, +84 906 272 575 (Viber, Zalo, WhatsApp), dHJhbmcgISBidWkgfCBiaHViZ3JvdXAgISBjb20=Also check out other Health & Wellness Events in Hanoi, Business Events in Hanoi, Conferences in Hanoi.

Event Photos
Nearby Hotels Khách Sạn Sheraton, Tay Ho, Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sat Aug 28 2021 at 08:00 am to 06:30 pm
Add to Calendar

Location

Khách Sạn Sheraton, Tay Ho, Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events