Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Qun l nh gi thnh tch v xy dng h thng lng thng

Quản lý, đánh giá thành tích và xây dựng hệ thống lương thưởng

Dec 15, 2021 - Dec 17, 2021

Quản lý, đánh giá thành tích và xây dựng hệ thống lương thưởng

Time Wed Dec 15 2021 at 09:00 am to Fri Dec 17 2021 at 05:00 pm

(add to calendar)

VJCC, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hanoi, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam

Advertisement

Quản lý, đánh giá thành tích và xây dựng hệ thống lương thưởng, 15 December | AllEvents.in Quản lý, đánh giá thành tích và xây dựng hệ thống lương thưởng
Xét từ góc độ nhân viên, các chính sách về lương, thưởng, các chế độ đãi ngộ là yếu tố quyết định sự gắn bó với công ty của họ. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp, việc thiếu công cụ giúp quản lý và đo lường mức độ thực hiện công việc của từng cá nhân khiến cho các nhà quản lý gặp khó khăn trong đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

Chính vì thế, với khóa học “Đánh giá thành tích nhân viên & Xây dựng hệ thống lương thưởng”, Viện VJCC mong muốn có thể đưa đến cho các nhà quản lý, các giám đốc nhân sự những công cụ để có thể đo lường chính xác hiệu quả công việc của nhân viên, từ đó thực hiện những chính sách lương thỏa đáng.You may also like the following events from VJCC:

Event Photos
Hosted by
Are you the host?
Nearby Hotels VJCC, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hanoi, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Wed Dec 15 2021 at 09:00 am to Fri Dec 17 2021 at 05:00 pm
Add to Calendar

Location

VJCC, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hanoi, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events