Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Khai mc Entechhanoi 2021

Khai mạc Entechhanoi 2021

Nov 17, 2021 - Nov 19, 2021

Khai mạc Entechhanoi 2021

Time Wed Nov 17 2021 at 09:00 am to Fri Nov 19 2021 at 05:00 pm

(add to calendar)

Trung tâm triển lãm quốc tế ICE 91 Trần Hưng Đạo, 91 Trần Hưng Đạo, Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam

Advertisement

Khai mạc Entechhanoi 2021, 17 November | Event in Hanoi | AllEvents.in Khai mạc Entechhanoi 2021
Hội chợ triển lãm quốc tế Công nghệ Năng lượng Môi trường Hàn Nội (ENTECH HANOI 2021) sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 năm 2021 tại - Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E Hanoi, 91 Trần Hưng Đạo, Hà NộiEvent Photos
Hosted by
About The Host: Với sự quan tâm chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương, ENTECH VIETNAM đã được tổ chức thành công liên tục từ năm 2009.
Website Link: http://entechvietnam.com
Are you the host?
Nearby Hotels Trung tâm triển lãm quốc tế ICE 91 Trần Hưng Đạo, 91 Trần Hưng Đạo, Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Wed Nov 17 2021 at 09:00 am to Fri Nov 19 2021 at 05:00 pm
Add to Calendar

Location

Trung tâm triển lãm quốc tế ICE 91 Trần Hưng Đạo, 91 Trần Hưng Đạo, Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events