Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Khai ging Lp Bi dng Nghip v t vn du hc

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn du học

Wed May 05, 2021

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn du học

Time Wed May 05 2021 at 06:30 pm to 08:30 pm

(add to calendar)

Hà Nội Phố, Hà Nội Phố, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam

Advertisement

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn du học | Event in Hanoi | AllEvents.in Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn du học
22/10 Chốt Ds Lớp Nv tư vấn du học. Bs Hồ sơ việc làm, thành lập cty TVDH - XKLĐ và các dịch vụ liên quan. Hotline: 0964.868.625Event Photos
Hosted by
About The Host: Trung tâm đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn,Văn thư lưu trữ,thư ký văn phòng,thông tin thư viện chuyên nghiệp..
Website Link: http://giaoduccantho.edu.vn
Are you the host?
Nearby Hotels Hà Nội Phố, Hà Nội Phố, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Wed May 05 2021 at 06:30 pm to 08:30 pm
Add to Calendar

Location

Hà Nội Phố, Hà Nội Phố, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events