Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
CME 6 - Thm d chc nng h hp

CME 6 - Thăm dò chức năng hô hấp

Dec 10, 2021 - Dec 10, 2021

CME 6 - Thăm dò chức năng hô hấp

Time Fri Dec 10 2021 at 01:30 pm

(add to calendar)

Bệnh viện Phổi Trung ương, Số 463 Hoàng Hoa Thám, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam

Advertisement

CME 6 - Thăm dò chức năng hô hấp, 10 December | Event in Hanoi | AllEvents.in CME 6 - Thăm dò chức năng hô hấp
CME 6 - Thăm dò chức năng hô hấp
Lung function tests
Chỉ định, kỹ thuật và phiên giải các kết quả đánh giá chức năng hô hấp
- PGS.TS Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Liên chi Hội Hen Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng TP.HCM
- ThS. Đặng Thị Tuyết, khoa Thăm dò và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Phổi Trung ương

Phí tham dự: 500.000đồng/học viên/lớp
https://bit.ly/dangkyvila2021Event Photos
Hosted by
About The Host: HỘI PHỔI VIỆT NAM 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Website Link: http://hoitho-cuocsong.org.vn
Are you the host?
Nearby Hotels Bệnh viện Phổi Trung ương, Số 463 Hoàng Hoa Thám, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Fri Dec 10 2021 at 01:30 pm
Add to Calendar

Location

Bệnh viện Phổi Trung ương, Số 463 Hoàng Hoa Thám, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events