Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
CME 5 - Chn on iu tr NTM phi

CME 5 - Chẩn đoán điều trị NTM phổi

Sep 10, 2021 - Sep 10, 2021

CME 5 - Chẩn đoán điều trị NTM phổi

Time Fri Sep 10 2021 at 01:30 pm

(add to calendar)

Bệnh viện Phổi Trung ương, Số 463 Hoàng Hoa Thám, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam

Advertisement

CME 5 - Chẩn đoán điều trị NTM phổi, 10 September | Event in Hanoi | AllEvents.in CME 5 - Chẩn đoán điều trị NTM phổi
CME 5 - Chẩn đoán điều trị NTM phổi
Diagnosis and treatment of Pulmonay NTM
Chẩn đoán, quyết định điều trị và theo dõi điều trị bệnh phổi do các loài NTM thường gặp tại Việt Nam
- PGS.TS Nguyễn Văn Hưng, Trưởng khoa Vi sinh và Labo Lao chuẩn Quốc gia, Bệnh viện Phổi Trung ương
- TS. Nguyễn Kim Cương, Trưởng khoa Lao hô hấp, Bệnh viện Phổi Trung ương

Phí tham dự: 500.000đồng/học viên/lớp
https://bit.ly/dangkyvila2021Event Photos
Hosted by
Are you the host?
Nearby Hotels Bệnh viện Phổi Trung ương, Số 463 Hoàng Hoa Thám, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Fri Sep 10 2021 at 01:30 pm
Add to Calendar

Location

Bệnh viện Phổi Trung ương, Số 463 Hoàng Hoa Thám, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events