Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
CME 4 - Gii phu bnh chuyn ngnh

CME 4 - Giải phẫu bệnh chuyên ngành

Sep 10, 2021 - Sep 10, 2021

CME 4 - Giải phẫu bệnh chuyên ngành

Time Fri Sep 10 2021 at 01:30 pm

(add to calendar)

Bệnh viện Phổi Trung ương, Số 463 Hoàng Hoa Thám, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam

Advertisement

CME 4 - Giải phẫu bệnh chuyên ngành, 10 September | Event in Hanoi | AllEvents.in CME 4 - Giải phẫu bệnh chuyên ngành
CME 4 - Giải phẫu bệnh chuyên ngành
Anatomical Pathology in TB and Lung diseases
Chẩn đoán mô bệnh học bệnh xơ phổi vô căn
1. Tiêu chuẩn về bệnh phẩm
2. Phân loại bệnh
3. Các đặc điểm mô bệnh học
- PGS.TS Lê Trung Thọ, Trưởng khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Phổi Trung ương
- ThS. Trần Thị Tuấn Anh, khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Phổi Trung ương

Phí tham dự: 500.000đồng/học viên/lớp
https://bit.ly/dangkyvila2021You may also like the following events from Hội Phổi Việt Nam-Vietnam Lung Association:

Event Photos
Hosted by
About The Host: HỘI PHỔI VIỆT NAM 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Website Link: http://hoitho-cuocsong.org.vn
Are you the host?
Nearby Hotels Bệnh viện Phổi Trung ương, Số 463 Hoàng Hoa Thám, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Fri Sep 10 2021 at 01:30 pm
Add to Calendar

Location

Bệnh viện Phổi Trung ương, Số 463 Hoàng Hoa Thám, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events