Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
CME 3 - Chn on v iu tr bnh nm phi mn tnh Aspergillus

CME 3 - Chẩn đoán và điều trị bệnh nấm phổi mạn tính Aspergillus

Sep 10, 2021 - Sep 10, 2021

CME 3 - Chẩn đoán và điều trị bệnh nấm phổi mạn tính Aspergillus

Time Fri Sep 10 2021 at 01:30 pm

(add to calendar)

Bệnh viện Phổi Trung ương, Số 463 Hoàng Hoa Thám, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam

Advertisement

CME 3 - Chẩn đoán và điều trị bệnh nấm phổi mạn tính Aspergillus, 10 September | AllEvents.in CME 3 - Chẩn đoán và điều trị bệnh nấm phổi mạn tính Aspergillus
CME 3 - Chẩn đoán và điều trị bệnh nấm phổi mạn tính Aspergillus
Diagnosis and treatment of pulmonary fungal diseases
Phát hiện và chẩn đoán nấm phổi mạn tính do Aspergillus (Chronic pulmonary Aspergillosis - CPA)
1. Phát hiện và chẩn đoán nấm phổi mạn tính do Aspergillus
TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Phổi Trung ương
2. Chẩn đoán hình ảnh nấm phổi mạn tính Aspergillus
BS. Nguyễn Đức Khôi, Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Phổi Trung ương
3. Thực hành đọc Xquang, CT ngực bệnh nhân CPA
BS. Nguyễn Đức Khôi, Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Phổi Trung ương
4. Thực hành chẩn đoán ca bệnh CPA
BS. Đào Thị Huế, Khoa Hô hấp Bệnh viện Phổi Trung ương

Phí tham dự: 500.000đồng/học viên/lớp
https://bit.ly/dangkyvila2021Event Photos
Nearby Hotels Bệnh viện Phổi Trung ương, Số 463 Hoàng Hoa Thám, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Fri Sep 10 2021 at 01:30 pm
Add to Calendar

Location

Bệnh viện Phổi Trung ương, Số 463 Hoàng Hoa Thám, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events