Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Save Square / The Save Movement Outreach: Haarlem. December 8th.

Advertisement

Save Square / The Save Movement Outreach: Haarlem. December 8th.


Tijdens dit evenement laten we het publiek zien wat er gebeurt met dieren in de vee-industrie en praten we met hen over veganisme. Ons uiteindelijke doel is de volledige bevrijding van alle dieren door de afschaffing van alle vormen van uitbuiting. Op zondag 8 december wordt de binnenstad van Haarlem omgetoverd tot één van de grootste en gezelligste kerstmarkten in Nederland en de Benelux. Er komen heel veel mensen op af, een mooi moment om aandacht te vragen voor de dieren. Juist voor de feestdagen zou het mooi zijn als we mensen de connectie kunnen laten maken! Voor een vredige kerst voor iedereen. De markt is van 11.00 tot 19.00, we houden de square van 12.00 tot 18.00 zodat we 6 uur lang het publiek kunnen bereiken. Het is niet verplicht om 6 uur lang aanwezig te zijn, we kunnen elkaar afwisselen. Daarna gaan we gezellig ergens eten in Haarlem, voor wie ermee willen.

ENGLISH BELOW!

Straatactivisme tijdens dit evenement neemt de vorm aan van een "Save Square", waarin we het grote publiek het onrecht van het gebruik van dieren tonen door het weergeven van beelden van standaard industrie praktijken. We staan in een vierkant, houden schermen en borden vast en we dragen blinddoeken om aandacht te vragen voor onze gebeurtenis en om te symboliseren hoe de maatschappij een oogje dichtknijpt voor de benarde situatie van dieren (de blinddoeken zijn doorzichtig zijn zodat je naar de omstanders kunt kijken, maar de omstanders niet je ogen kunnen zien). Naast de Save Square, zullen we rondlopen om met het publiek in gesprek te gaan en "outreach" te doen.

Borden, blinddoeken en informatie kaarten worden door de organisatoren verstrekt. We vragen dat alle deelnemers (effen) zwarte kleding dragen (ten minste de bovenkant). Als het kan, neem dan een laptop mee, met deze beelden daarop gedowload: https://drive.google.com/open?id=1DVRBeki4nPVmhz6brVYOUSMKPfEVuHoO

----------------------

Al onze evenementen zullen vreedzaam zijn en zullen steunen op positieve, niet-gewelddadige communicatie om mensen te inspireren en te motiveren om veganist te worden. We zullen de Socratische methode gebruiken en een beroep doen op waarden die al resoneren met mensen, zoals gerechtigheid en mededogen. Als je meer wilt weten over de socratische methode, klikt u op deze link: https://www.amazingveganoutreach.com/gallery.

----------------------

We willen een inclusieve beweging vormen die erkent dat alle vormen van discriminatie met elkaar verbonden zijn. Als zodanig verwerpen wij volledig speciesisme, racisme, seksisme, ableisme, ageisme, trans- en homofobie en alle andere vormen van discriminatie. Dergelijk discriminerend gedrag is niet welkom. Elkaar met respect behandelen zou de basis moeten zijn van hoe we samenwerken voor de dieren.

----------------------

Als je positief bent over deze aanpak en inclusiviteit ondersteunt, volg ons dan alsjeblieft door naar dit evenement te komen en je aan te melden voor de groep op Facebook. Als u vragen heeft, kun je deze stellen in onze FB-groep.:
https://www.facebook.com/groups/376499019637869/

-----------------------
ENGLISH:
During this event we intend to show the public what happens to animals for us to use, eat and wear them and talk to them about veganism,The ultimate objective of our events is liberation for animals through the abolition of their exploitation (in every form).

The focus will be on street activism (in various forms) and outreach. This will take te shape of a "save square", in which we show the general public the injustice of animal use by displaying footage of standard industry practice. We will use blindfolds (these blindfolds will be seethrough so you can watch the public, but the public won't be able to see your eyes) to draw attention to our event and to symbolize how society turns a blind eye to the plight of animals.

Blindfolds, together with information cards, will be provided by the organizers. For now, we request that all participants wear (plain) black clothing (at least the top). If you are able to, please bring a laptop, with the following footage:
https://drive.google.com/open?id=1DVRBeki4nPVmhz6brVYOUSMKPfEVuHoO

----------------------

All our events will be peaceful and will rely on positive, non-violent to inspire and empower people to go vegan.
We will use the Socratic method and appeal to values that already resonate with people, like justice and compassion. If you want to know more about the socratic method, please click this link : https://www.amazingveganoutreach.com/gallery .

----------------------

We want to form an inclusive movement that recognizes that all forms of discrimination are interconnected. As such, we fully reject speciesism, racism, sexism, ableism, ageism, trans- and homophobia and all other forms of discrimination. Any such discriminatory behaviour is unwelcome. Treating each other with respect should be at the foundation of how we work together for the animals.

----------------------

If you are positive about this approach and support inclusivity please do join us by coming to this event and by signing up for the group on Facebook. If you have any questions, please ask them at our FB group:
https://www.facebook.com/groups/376499019637869/Map Grote Markt, 2011 Haarlem, Nederland, Haarlem, Netherlands
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement
Featured Events
Congres Gedragsproblemen in de klas 2019 Tue Nov 12 2019 at 09:45 am

More Events in Haarlem

Explore More Events in Haarlem