X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

Joy of Dance - Winterworkshop door Frank van Tongeren

Joy of Dance - Winterworkshop door Frank van Tongeren


*Scroll down for English*

KLASSIEK BALLET- en CHOREOGRAFIE WORKSHOP

Groep A 10-12 jaar (Intermediate)
Groep B 13+ jaar (Advanced)
*Live Piano door Alex Akkerhuis voor alle ballet lessen

ROOSTER

10:00-11:15 Ballet A

11:30-12:45 Choreografie A

13:30-15:30 Ballet B *incl. spitzen en/of mannen techniek

15:45-17:15 Choreografie B

PRIJZEN

Groep A: 1 les 20 euro, 2 dagen vol programma 70 euro
Groep B: 1 les 25 euro, 2 dagen vol programma 90 euro

*Schrijf je in voor de workshop door een e-mail te sturen naar:

Sk9ZT0ZEQU5DRSAhIEhBQVJMRU0gfCBHTUFJTCAhIENPTQ==

REGISTRATIEDEADLINE: 3 Januari 2018

PROGRAMMA

Klassiek Ballet:

Voor groep A concentreren wij ons op de basis ballet techniek met veel aandacht voor de juiste plaatsing van het lichaam.

Voor groep B geven wij meer oefeningen die zich focussen op dynamiek en ritme die zullen helpen bij de coördinatie voor draaien en springen. De laatste 30 tot 45 minuten worden toegewijd aan spitzen techniek en/of mannen techniek.

Choreografie workshop:

In deze les daagt Frank de deelnemers uit om een ​​omgeving van eindeloze mogelijkheden te creëren door enkele eenvoudige ideeën en tips te delen over hoe een nieuw dansstuk kan worden gevormd.

OVER ONS

De in Haarlem geboren danser Frank van Tongeren deed zijn eerste danspassen bij De Haarlemse Balletschool. Hij verhuisde naar de Nationale Balletacademie in Amsterdam voor de vooropleiding en daarna naar het Koninklijk Conservatorium in Den Haag voor de vervolgopleiding. Hij nam deel aan enkele producties van Het Nationale Ballet en danste na zijn afstuderen in het Noorse Nationale Ballet, het Hong Kong Ballet en het Staatsballet van Georgië in Tbilisi. Als eerste solist danste hij vele hoofdrollen. Ook heeft hij werk gechoreografeerd dat is uitgevoerd in Hong Kong, Korea and Japan. Nu bijna 20 jaar later tijdens zijn bezoek aan zijn geboorteland, houdt hij samen met zijn danspartner en vrouw Machi Muto, solodanseres bij het staatsballet van Georgië een klassiek ballet- en choreografieworkshop in de in 2014 nieuw geopende studio van De Haarlemse Balletschool. Deze studio heeft een dansvloer van 200 vierkante meter.

ADRES:

Kinderhuisvest 31-33, 2011 NP Oude Stad, Haarlem, Noord-Holland

[English Version]

CLASSICAL BALLET and CHOREOGRAPHY WORKSHOP

Group A 10-12 Year Old (Intermediate)
Group B 13+ Years Old (Advanced)
*Live Piano by Alex Akkerhuis for all ballet classes

SCHEDULE

10:00-11:15 Ballet A

11:30-12:45 Choreography A

13:30-15:30 Ballet B *incl. pointe and/or mens technique

15:45-17:15 Choreography B

PRIZES

Group A: 1 class 20 euro, 2 days full program 70 euro
Group B: 1 class 25 euro, 2 days full program 90 euro

*Subscribe for the workshop by sending an e-mail to:

Sk9ZT0ZEQU5DRSAhIEhBQVJMRU0gfCBHTUFJTCAhIENPTQ==

REGISTRATION DEADLINE: January 3rd 2018

PROGRAM

Classical Ballet:

For group A we will focus on basic ballet technique with a lot of emphasis on placement of the body.

For group B we include more exercises that focus on dynamic and rhythm which will help the coördination for turns and jumps. The last 30 to 45 minutes of the class will be dedicated to point work and/or mens technique.

Choreography workshop:

In this class Frank challenges the participants to create an environment of endless possibilities through sharing some simple ideas and tips on how a new dance piece can be formed.

ABOUT US

Haarlem born dancer Frank van Tongeren did his very first dance steps at De Haarlemse Ballet School. He moved to the National Ballet Academy in Amsterdam for the lower school education and then to the Royal Conservatoire in The Hague for the upper school. He also joined some of the productions with the Dutch National Ballet and danced after his graduation at the Norwegian National Ballet, Hong Kong Ballet and the State Ballet of Georgia in Tbilisi. As a principal dancer he danced many main roles, furthermore he has choreographed work that has been performed in Hong Kong, Korea and Japan. Now almost 20 years later while visiting his home he gives, together with his dance partner and wife Machi Muto who is a soloist dancer at the State Ballet of Georgia, a Classical Ballet and Choreography Workshop at the in 2014 newly opened studio of De Haarlemse Ballet School with a dance floor of 200 square meters.

ADDRESS:

Kinderhuisvest 31-33, 2011 NP Oude Stad, Haarlem, Noord-Holland, NetherlandsAlso check out other Workshops in Haarlem, Dance Events in Haarlem.

Liked this event? Spread the word :

Map De Haarlemse Balletschool, Kinderhuisvest 31-33, 2011 NP Oude Stad, Haarlem, Netherlands
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Organizer

Frank van Tongeren Dance&Choreography