Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

JCI Göteborg - April Månadsmöte

Thu Apr 16, 2020

JCI Göteborg - April Månadsmöte

Time Thu Apr 16 2020 at 05:00 pm to 08:00 pm

John Scott's Avenyn, Kungsportsavenyn 15, 41136 Gothenburg, Gothenburg, Sweden

Advertisement

JCI Göteborg - April Månadsmöte


《 !!English below!! 》

Hej!

Vi i JCI Göteborg skulle vilja välkomna er till vårt månatliga medlemsmöte som anordnas den tredje torsdagen i månaden på övervåningen av John Scotts på Avenyn från klockan 18.00.

Under dessa möten kommer vi prata om medlemsfrågor och se till att hålla kontakten med vår nationella och globala JCI-familj.

Under våra möten kommer vi att bjuda in föreläsare och experter att dela kunskap om spännande ämnen.

Samtidigt som vi njuter av en måltid tillsammans kommer vi att diskutera status och uppdateringar av pågående projekt samt utrymme för inspiration till nya projekt tillsammans.

Sist men inte minst så kommer vi ha chansen att socialisera och ta något att dricka innan vi säger hejdå för kvällen .

Vi ser fram emot att träffa er

JCI Göteborg


-----------------
Mötesagenda

-Välkomnande

*Föreläsning: från 18:00
-Möjlighet till föreläsning eller inbjudande av expert

*Medlemsblock: från 18.45
-Godkännande av agenda
-Bordet runt (Personligt)
-Kungörande JCI:
*Lokalt
*Nationellt
*Uppmärksammade internatinella JCI-nyheter

*Middag: från 19.15

*Projektblock: från 19:45
-Projektuppdateringar
-Dela dina åsikter (10 minuter)
-CALL FOR ACTION

*Nätverkande: från 20:15
-Möjlighet att nätverka och socialisera.

------------

Kalender för tredje torsdagen I månaden 2020:

30 januari - (vecka 5)
20 februari - (vecka 8)
19 mars - (vecka 12)
16 april- (vecka 16)
21 maj - (vecka 21)
18 juni - (vecka 25)
16 (vecka 29)
20 augusti - (vecka 34)
17 september - (vecka 38)
15 oktober - (vecka 42)
19 november - (vecka 47)
17 december - (vecka 51)

*Årsmöte: att vara bestämd, mest troligt på 29/3●●●●●●●●●●●Dear all,

We, JCI Göteborg would like to continue the tradition set by the previous board and welcome you to our monthly membership meeting, conveniently on the third Thursday of the month at John Scotts Avenyn (top floor) from 18:00.

During our meetings we will invite lecturers & experts to share knowledge about topics they care about and are important to our community.

We will also talk with & about our members as well making sure we keep connected to our national and global JCI family.

While we enjoy a meal together, we will discuss the status and updates concerning our current projects as well as allowing the much needed space for concerns that might likely be the inspiration for new project, alongside calls for action.

Last but not least, we will have the chance to socialize and have a drink before we say “adjö” or “arrivederci” :)

Looking forward to see you


JCI Göteborg


••••••••••••••••••

Meeting’s agenda


•Welcome


•Lecture: from 18:00

-Opportunity to present a lecture or invite an expert


•Membership Block: from 18:45

-Approval of agenda/minutes

-Round the table (personal)

-Announcements JCI:

▪Local board

▪National board

▪Remarkable JCI international updates/stories


•Dinner: from 19:15


•Project Block: from 19:45

-Projects update

-Share your concerns (10min.)

-Call for action


•Drinks: from 20:15

-Opportunity to network and socialize.


••••••••••••••••••

Third Thursday of the month calendar 2020:

January 30th - (Week 5)
February 20st - (Week 8)
March 19st - (Week 12)
April 16th - (Week 16)
May 21th - (Week 21)
June 18th - (Week 25)
July 16th- (Week 29)
August 20th - (Week 34)
September 17th - (Week 38)
October 15th - (Week 42)
November 19st - (Week 47)
December 17th - (Week 51)

*Årsmöte: in March, date to be determined (possibly 29/03)You may also like the following events from JCI Göteborg:

Hosted by
About The Host: The official Facebook page of JCI Göteborg and Snejden. More about us and how to get in touch under "Info".
website Link: www.jcisweden.se/goteborg
Nearby Hotels John Scott's Avenyn, Kungsportsavenyn 15, 41136 Gothenburg, Gothenburg, Sweden
Report a problem

Date & Time

Location

John Scott's Avenyn, Kungsportsavenyn 15, 41136 Gothenburg, Gothenburg, Sweden

Advertisement

More Events in Gothenburg