X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Handeln i Sverige - frukostseminarium

Advertisement

Handeln i Sverige - frukostseminarium


Svensk detaljhandels tillväxt drivs i allt större utsträckning av digital försäljning, men den fysiska butiken står alltjämt för mer än 90 procent av försäljningen i landet. Försäljningen skiljer sig dock åt mellan starka och svaga regioner.
Den senaste kartläggningen av handeln i Sveriges regioner presenteras på med färsk statistik över hur handeln utvecklades under fjolåret. Exempel på vad som presenteras är:

• Vilka var de viktigaste händelserna inom handeln under 2017 och vad är på gång under den närmaste tiden?
• Vilken inverkan har e-handeln på tillväxten i den fysiska handeln?
• Vilka kommuner och regioner är vinnare respektive förlorare?
• Hur har det gått för handeln i storstadsregionerna?
• Hur ser samspelet ut mellan stadskärna och övriga handelsplatser?
• Hur ser lönsamheten ut i lokal handel?

Föredragshållare: Rickard Johansson och Monica Bruvik.

Handeln i Sverige är en kostnadsfri databas med unika uppgifter om detaljhandelns styrka på kommun- och länsnivå. Databasen sammanställs av HUI Research med finansiering från Handelsrådet.

Seminariet börjar kl 08.00. En lättare frukost serveras från kl. 07.30.

Anmälan öppnar i samband med att inbjudan går ut i mitten av augusti.

Frågor om seminariet besvaras av:

Rickard Johansson
072-543 90 76Also check out other Arts Events in Gothenburg, Theatre Events in Gothenburg.

Liked this event? Spread the word :

Map Svensk Handel Göteborg, Drottninggatan 56, Gothenburg, Gothenburg, Sweden
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement