Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Konferencja Media - Biznes - Kultura 2019

Advertisement

Konferencja Media - Biznes - Kultura 2019


Porozmawiajmy o mediach, biznesie, kulturze!

Zapraszamy na Konferencję Media-Biznes-Kultura 2019, w której udział weźmie prawie 100 medioznawców z całej Polski.
Tematyka tegorocznych referatów będzie dotykała różnorodnych zjawisk medioznawczych, które sytuują się w następujących obszarach:

1. Media a etyka słowa i grzeczność językowa w życiu publicznym,
2. Media a rynek,
3. Media w społeczeństwie i kulturze,
4. Media w polityce

***
Podczas Konferencji omówimy praktyczne aspekty współczesnego dziennikarstwa i zawodów okołomediowych. Dla wszystkich zainteresowanych - studentów i nie tylko - organizujemy dwa panele dyskusyjne z udziałem praktyków.'

I: Rzecznictwo prasowe

Dezinformacja, fake news, hejt, mowa nienawiści, perswazja, manipulacja. To zjawiska opisujące dziś jakość komunikacji (a w zasadzie jej brak) pomiędzy otoczeniem a instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi, w której pośredniczą media. Jakie są warunki skutecznej komunikacji i jaka jest w niej rola zawodowych komunikatorów? Czy pomiędzy informowaniem, a perswadowaniem jest przestrzeń do manipulacji? Gdzie leży granica pomiędzy promowaniem, a nachalnym reklamiarstwem? Jaka jest rola mediów i czy są głównymi generatorami komunikacyjnych kryzysów? To pytania, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi w czasie wyjątkowej debaty.

⌚ Czas: 21.10.2019

? Miejsce: Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, Aula S207

?Prowadzenie: dr Beata Czechowska-Derkacz

Więcej o tematyce spotkania: https://bit.ly/32eEpsV

Patronat honorowy panelu: Stowarzyszenie PRom, Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Instytut Monitorowania Mediów

II: Społeczna odpowiedzialność w komunikacji

Prelegentami panelu „Społeczna odpowiedzialność w komunikacji” będą praktycy, prezentujący zarówno środowiska biznesowe i instytucje, którzy przedstawią obszary komunikacyjnej odpowiedzialności względem otoczenia. Wyjaśnią, dlaczego warto mówić, a nie milczeć i jak mówić by zostać zrozumianym, a nie zinterpretowanym. Dlaczego kryzys wyzwala w nas niechęć do komunikacji i czy rzeczywiście „słowo może wylecieć ptakiem, a wrócić kamieniem”.

⌚ Czas: 22.10.2019

? Miejsce: Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, Aula S207

?Prowadzenie: Magdalena Skorupka-Kaczmarek

Więcej o tematyce spotkania: https://bit.ly/2LvQrYX

Patronat honorowy panelu: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Press Service Monitoring Mediów

***
Podczas Konferencji odbędzie się także benefis red. Aliny Kietrys z okazji 50-lecia pracy zawodowej. ??? Tym szczególnym wydarzeniem zamkniemy pierwszy dzień Konferencji.

***
Drugiego dnia Konferencji naszym gościem będzie Anna Mierzejewska, pierwsza w historii redaktor naczelna polskiej edycji magazynu "Playboy”, absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Gdańskiego.

***
Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

***

Pełen program Konferencji już dostępny!

www.mediabizneskultura.ug.edu.pl

Dla słuchaczy wstęp wolny!

***

Współorganizatorzy: Wydział Nauk Społeczny, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Patronat honorowy: JM Rektor dr hab. Jerzy Gwizdała, profesor najdzwyczajny, Uniwersytet Gdański; Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Mieczysław Struk, Marszałek Woj. Pomorskiego, Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasto Gdańsk, Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdynia, Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopot

Partner edukacyjny: Zakład Ubezpieczeń SpołecznychMap Konferencja "Media-Biznes-Kultura", Bażyńskiego 4, 80-952 Gdansk, Poland, Gdansk, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Gdansk

Explore More Events in Gdansk