Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

IRATA / OTDL Gdańsk

Advertisement

IRATA / OTDL Gdańsk


Czas trwania:
21-26.10.2019r. ( 5 dni szkolenia + 1 dzień egzamin)
Szkolenie składa się m.in. z części teoretycznej, gdzie poruszane są zagadnienia związane z pracą na wysokości. Główną częścią jest jednak szkolenie praktyczne, obejmujące techniki stosowane w pracach na wysokości. Ostatni dzień szkolenia to egzamin praktyczny, który jest przeprowadzany przez niezależnego egzaminatora akredytowanego przez IRATA / OTDL.

Poziomy kwalifikacyjne:

Poziom 1.
Na tym poziomie technik jest zdolny do wykonania działań dostępu linowego w ograniczonym zakresie pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3.
Poziom 2.
Na tym poziomie technik posiada wiedzę oraz umiejętności w pełnym zakresie dostępu linowego, przygotowuje stanowiska i bierze udział w akcjach ratowniczych pod nadzorem specjalisty poziomu 3.
Aby przystąpić do szkolenia na poziom 2 kandydat mieć min. roczne doświadczenie oraz udokumentowane w dzienniku pracy min. 1 000 godzin pracy jako technik z kwalifikacjami IRATA / OTDL na poziomie 1.
Poziom 3.
Na tym poziomie technik nadzoruje prace, bierze pełną odpowiedzialność za dane roboty oraz grupy podlegających mu pracowników. Prezentuje pełną wiedzę oraz umiejętności z poziomów 1, 2 i 3. Posiada kompleksową wiedzę na temat zaawansowanych technik ratowniczych.
Aby przystąpić do szkolenia na poziom 3 kandydat musi mieć udokumentowane w swoim dzienniku pracy min. 1 000 godzin pracy jako technik na poziomie 2. oraz musi posiadać aktualny certyfikat pierwszej pomocy.

Wymagania na wszystkie poziomy:
- Kandydat powinien mieć skończone 18 lat
- Kandydat powinni być w dobrej kondycji fizycznej i nie posiadać schorzeń, które obniżyłyby bezpieczeństwo ich pracy. Powinni być w tak dobrej kondycji fizycznej, by podołać zadaniom wymagającym odpowiedniej koordynacji, siły i zwinności.
- Kandydat nie może posiadać przeciwwskazań do pracy na wysokości, takich jak: choroby serca/bóle w klatce piersiowej, wysokie ciśnienie krwi, epilepsja, omdlenia, lęk wysokości, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, uszkodzenia funkcji kończyn, uzależnienie alkoholowe lub uzależnienie od środków odurzających, zaburzenia psychiczne, cukrzyca.

Miejsce:
Centrum Technik Wysokościowych ROJAM
ul. Siennicka 25
80-758 Gdańsk

Certyfikat:
Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują certyfikat, legitymację oraz dziennik prac.

Każdy certyfikat, niezależnie od poziomu, jest wydawany na okres 3 lat. Po upływie tego terminu należy przystąpić do szkolenia odnawiającego i zdać egzamin przed akredytowanym egzaminatorem IRATA / OTDL.

Kontakt:
Szczegóły dotyczące szkolenia można uzyskać pod numerem 606 414 201, 882 168 484You may also like the following events from Rojam Alpinistyka Przemysłowa:

Map ulica Siennicka 25, 80-758 Gdańsk, Polska, Gdansk, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Gdansk

Explore More Events in Gdansk