Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Gdańsk:Wady wymowy. ABC początkującego logopedy.

Advertisement

Gdańsk:Wady wymowy. ABC początkującego logopedy.


Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy

Osoba prowadząca: mgr Sylwia Zasada – trener, logopeda, specjalista emisji głosu, nauczyciel języka polskiego; ukończyła studia magisterskie w zakresie filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską i logopedyczną oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie emisji głosu i podyplomowe studia w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, a także studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa – zainteresowania badawcze: język dziecka; posiada Certified International Associate Trainer – potwierdzający kwalifikacje trenerskie; ponadto ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności logopedyczne i nauczycielskie.

Termin: 27 października 2019 r.
Godziny: 12:15-16:15 (5h dydaktycznych)
Koszt: 180 zł
Lokalizacja: Gdańsk
Uczestnicy: Początkujący logopedzi, studenci logopedii, logopedzi z doświadczeniem, pragnący usystematyzować swoją wiedzę

Zakres treści:
Rodzaje zaburzeń samogłosek i spółgłosek
Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek tylnojęzykowych (k, g, ch, k’, g’, ch’)
Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek dwuwargowych (p, b, m, p’, b’, m’)
Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek wargowo-zębowych (w, f, w’, f’)
Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek przedniojęzykowo-zębowych (t, d, n)
Metodyka postępowania logopedycznego w terapii samogłosek ustnych i nosowych

Zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny on-line:
http://bit.ly/Gdańsk_WadyWymowy

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.
W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.06/00090/2016You may also like the following events from Instytut Edukacji Logopedycznej:

Map Gdansk, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Gdansk

Explore More Events in Gdansk