Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Gdańsk: Rotacyzm. ABC początkującego logopedy

Advertisement

Gdańsk: Rotacyzm. ABC początkującego logopedy


Szkolenie: Rotacyzm. ABC początkującego logopedy.

Prowadzący: mgr Sylwia Zasada - trener, logopeda, specjalista emisji głosu, nauczyciel języka polskiego; ukończyła studia magisterskie w zakresie filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską i logopedyczną oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie emisji głosu i podyplomowe studia w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, a także studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa – zainteresowania badawcze: język dziecka; posiada Certified International Associate Trainer – potwierdzający kwalifikacje trenerskie; ponadto ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności logopedyczne i nauczycielskie.

Termin: 26 października 2019 r.
Godziny: 9:00 - 13:00 (5h dydaktycznych)
Lokalizacja: Gdańsk
Uczestnicy: Początkujący logopedzi, studenci logopedii, logopedzi z doświadczeniem, pragnący usystematyzować swoją wiedzę
Koszt: 180 zł

Zakres treści:
1. Przyczyny wadliwej realizacji głoski „r”
2. Rodzaje zaburzeń głoski „r”
3. Metodyka postępowania logopedycznego w rotacyzmie
4. Ćwiczenia w terapii rotacyzmu

Efekty szkolenia:
1. Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji głoski „r”
2. Uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje głoskę „r”

Zgłoszenia poprzez formularz on-line:
http://bit.ly/Gdańsk_Rotacyzm

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.
____________________________________________

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla przedsiębiorców i ich pracowników. Sprawdź, czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się z operatorem swojego regionu.

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (jeśli w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę).

Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.06/00036/2018You may also like the following events from Instytut Edukacji Logopedycznej:

Map Gdansk, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Gdansk

Explore More Events in Gdansk