Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Gdańsk: Dyslalia ankyloglosyjna - dr Barbara Ostapiuk, prof. US

Advertisement

Gdańsk: Dyslalia ankyloglosyjna - dr Barbara Ostapiuk, prof. US


Szkolenie: Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii

Prowadzący: dr hab. Barbara Ostapiuk - prof. US
Termin: 23-24 listopada 2019 r.
Godziny zajęć: sobota 09:00-17:30, 09:00-13:30
(16h dydaktycznych)
Miejsce: Gdańsk
Koszt: 690 zł
Uczestnicy: Logopedzi, studenci logopedii

Zgłoszenia poprzez formularz on-line: http://bit.ly/Gdańsk_DyslaliaAnkyloglosyjna

Cel szkolenia:
Zapoznanie słuchaczy ze stanem wiedzy w zakresie ankyloglosji i dyslalii ankyloglosyjnej, ze standardem diagnozowania zaburzeń wymowy (pierwotnych i wtórnych), z zasadami diagnozy różnicowej, z chirurgiczno-logopedyczną procedurą terapeutyczną.

Program
Wielofunkcyjność języka i wielodyscyplinarne kryteria oceny jego ruchomości.
Literatura medyczna i logopedyczna wobec:
- wędzidełka języka jako przyczyny ograniczenia ruchomości języka
- usprawniania języka w ankyloglosji (ćwiczenia, chirurgiczne leczenie)
- związku między ruchomością języka a sprawnością artykulacyjną.
Krytyczne omówienie narzędzi do badania sprawności narządów mowy w logopedii.
Własna propozycja badania i oceny ruchomości języka.
Własna propozycja oceny głoskowych realizacji fonemów i klasyfikacji wadliwej wymowy.
Wymowa osób z krótkim wędzidełkiem języka (zasób fonemów wadliwie realizowanych, cechy wadliwych realizacji, cechy kompensacyjnej artykulacji).
Chirurgiczne leczenie ankyloglosji (frenotomia) i jego efekty.
Chirurgiczno-logopedyczna terapia dyslalii ankyloglosyjnej – przygotowanie pacjenta (i opiekunów) do zabiegu na wędzidełku języka i do terapii kształtującej proste nieartykulacyjne) i złożone (artykulacyjne) ruchy języka.
Poprawa jakości wymowy w logopedycznym postępowaniu z zastosowaniem frenotomii.

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.
____________________________________________

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla przedsiębiorców i ich pracowników. Sprawdź, czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się z operatorem swojego regionu.

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (jeśli w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę).

Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.06/00036/2018You may also like the following events from Instytut Edukacji Logopedycznej:

Tags
Map Gdansk, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Gdansk

Explore More Events in Gdansk