Search results for:
No result found! Try with different keywords!

Certyfikowany Kurs Mindfulness w Gdańsku

Advertisement

Certyfikowany Kurs Mindfulness w Gdańsku


W dniach 5-6 października 2019r., rozpocznie się w Gdańsku kurs Mindfulness, certyfikowany przez Mindfulness Association (UK). Kurs odpowiedni jest dla wszystkich zainteresowanych praktyką uważności, nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. Certyfikowany Kurs Mindfulness dla zainteresowanych jest również pierwszym etapem ścieżki szkolenia nauczycieli mindfulness (uważności) w metodzie MBLC (Mindfulness Based Living Course).
Zapraszamy do rejestracji i udziału.

Certyfikowany Kurs Mindfulness (Uważności) to 4 moduły szkoleniowe. Główny nacisk kładziony jest na praktyczny wymiar nabywania umiejętności, dlatego pomiędzy weekendowymi sesjami zadawane są zadania domowe, które obejmują regularne praktyki uważności, ćwiczenia codziennej uważności oraz prowadzenie dziennika. Kurs to 4 moduły szkoleniowe, które odbywają się średnio co dwa - trzy miesiące. Trwają pełen weekend (sobota – niedziela). Część zajęć odbywa się w grupie wszystkich uczestników, niektóre z nich są realizowane w małych, około 15 osobowych grupach.

Dla zainteresowanych kontynuacją szkolenia nauczycielskiego - bez zrealizowania tego kursu nie można podjąć nauki w kolejnych częściach ścieżki.
Pełna ścieżka szkolenia nauczycieli MBLC składa się z trzech etapów:
- Certyfikowanego Kursu Midnfulness
- Kursu Wprowadzającego do Umiejętności Nauczania
- Odosobnienie dla przyszłych nauczycieli MBLC

Kolejny moduł szkolenia nauczycielskiego MBLC: Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania i Odosobnienie dla przyszłych nauczycieli Mindfulness (MBLC), odbędą się w 2021 r. Pomyślne ukończenie wyżej wymienionych etapów ścieżki upoważnia do prowadzenia 8-tygodniowych kursów MBLC.

Poszczególne moduły odbędą się:
5-6.10.2019r. – Moduł Pierwszy: Stawanie się obecnym
14-15.12.2019r. – Moduł Drugi: Praca nad rozkojarzeniem
22-23.02.2020r. – Moduł Trzeci: Samoakceptacja
18-19.04.2020r. – Moduł Czwarty: Podłoże odczuć i obserwator

Więcej o kursie pod linkiem: http://mindfulnessassociation.org.pl/certyfikowany-kurs-mindfulness/

PROWADZĄCY:
Anna Zubrzycki - Założyciel i dyrektor Mindfulness Association Polska oraz nauczyciel prowadzący i superwizor. Medytację uważności praktykuje od 1993 roku. Jest certyfikowanym nauczycielem MBLC i CBLC. Kończyła studia z zakresu Mindfulness na Uniwersytecie w Aberdeen w Szkocji jak również kurs superwizorski certyfikowany przez Bangor University UK.
Jest trenerką wszystkich kursów certyfikowanych przez Mindfulness Association UK. Aktorka, wykłada aktorstwo, emisję głosu w Polsce i zagranicą, uczćc programu „Mindful – based acting” w ramach ‚Coordination technique’. Współzałożycielka i do 2014 r aktorka Teatru Pieśni Kozła we Wrocławiu.

Ewa Orłowska - Nauczyciel asystujący w Mindfulness Association Polska. Certyfikowany nauczyciel MBLC oraz MBSR (certyfikat Institute for Mindfulness Based Approaches, Niemcy). Współprowadzi kursy w obrębie ścieżek proponowanych w MA . Superwizor Mindfulness Association Polska (certyfikacja Mindfulness Association, Wlk. Brytania), nauczyciel brytyjskich programów dla szkół Mindfulness in Schools Project.
Koncentruje się na treningu mindfulness i szkoleniach z zakresu komunikacji, transformacji konfliktów i mediacji. Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy wykłada na studiach podyplomowych Collegium Civitas dla trenerów Porozumienia bez Przemocy. Od trzech dekad praktykuje medytację w tradycji buddyzm zen, od kilku lat naucza i integruje w pracy zawodowej. Z wykształcenia neofilolog, ukończyła Uniwersytet Warszawski na kierunku germanistyka. Jest trenerką i autorką materiałów dydaktycznych i programów doskonalenia dla nauczycieli m.in. z zakresu neurodydaktyki. Pracowała jako nauczyciel w przedszkolu integracyjnym, tłumaczka, dyrektorka elitarnej szkoły i koordynatorka programów edukacyjnych w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Jest mamą dwóch wspaniałych dorosłych synów, mieszka w Warszawie choć wolałaby w Beskidzie Niskim.

Monika Kużelewska Turczynowicz - Certyfikowany nauczyciel MBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w Mindfulness Association Polska. W 2017 r. rozpoczęła szkolenie terapeuty MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) certyfikowane przez Oxford Midfulness Centre przy Wydziale Psychatrii Uniwersytetu w Oksfordzie, dedykowane zapobieganiu stanów depresyjnych. Własną praktykę rozpoczęła 8 lat temu, od 2 lat prowadzi kursy i szkolenia. Od 2017 roku jest Prezesem Fundacji „Lepiej Żyć Lepiej”, której celem jest rozwój i szerzenie wiedzy o mindfulness. W 2017 roku założyła organizację mindfulness-warszawa.pl, aby móc skutecznie wspierać innych w podnoszeniu jakości i komfortu życia. Z wykształcenia jest pianistką, studia ukończyła na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, filia w Białymstoku. Jest również absolwentką psychologii klinicznej oraz studiów podyplomowych „Uważność i Współczucie. Badania i psychoterapia” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W styczniu 2019 ruszył jej roczny projekt na portalu Facebook – „Niepoważni uWażni”, którego celem jest zainteresowanie nieformalną praktyką uważności jak największej liczby osób. W tej chwili jest ich w jej grupie ponad pół tysiąca.

MIEJSCE:
Szkoła Yogi Zofii Netter, ul. Zgody 2/1, Gdańsk

CENA:
Kwota należności za pierwszy moduł uzależniona jest od terminu wpłaty :
oferta promocyjna - wpłata do dnia 6.08.2019r. - 850zł
wpłata do dnia 6.09.2019r. - 900zł
wpłata po 6.09.2019r. - 950zł
Przy rezygnacji z udziału w pierwszym module kursu do dnia 6.09.2019r. opłata jest w pełni zwrotna, po tej dacie opłata nie podlega zwrotowi.
Płatności za kolejne moduły Certyfikowanego Kursu Mindfulness (na które nie można się zapisać, nie uczestnicząc w pierwszym module), to wysokość 900 zł. Płatność za każdy moduł na miesiąc przed jego rozpoczęciem.

Strona webowa Mindfulness Association Polska: www.mindfulnessassociation.org.pl

KONTAKT:
bWFwb2xhbmQgISBpbmZvIHwgZ21haWwgISBjb20=Map Szkoła Yogi Zofii Netter, Zgody 2 nr 1, 80-380 Gdansk, Poland, Gdansk, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Gdansk

Explore More Events in Gdansk