Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
SAVE SQUARE EINDHOVEN

SAVE SQUARE EINDHOVEN

Sun Oct 03, 2021

SAVE SQUARE EINDHOVEN

Time Sun Oct 03 2021 at 12:45 pm to 05:00 pm

(add to calendar)

18 Septemberplein, 18 Septemberplein, Eindhoven, Netherlands, Eindhoven, Netherlands

Advertisement

SAVE SQUARE EINDHOVEN, 3 October | Event in Eindhoven | AllEvents.in SAVE SQUARE EINDHOVEN
--- ENGLISH BELOW ---

Tijdens deze actie vertonen we videobeelden uit de vee-industrie. We staan in een strakke formatie die de aandacht van voorbijgangers trekt en een prikkelende tekst nodigt hen uit dichterbij te komen. We gaan het gesprek aan met geïnteresseerden om hen tot nadenken aan te zetten over hun (voedsel)keuzes met betrekking tot dieren.

Met inachtneming van corona-maatregelen: houdt 1,5 meter afstand. Een mondkapje is niet verplicht, maar voel je vrij die te dragen als je dat wilt.

----------------------

Hoe werkt het?

Een Save Square bestaat uit twee groepen. Eén groep staat in een vierkant met een blinddoek op en houdt afwisselend een beeldscherm of een bord met tekst vast. De blinddoek symboliseert enerzijds de collectieve blindheid die we als maatschappij hebben voor het lot van dieren. Anderzijds werkt het drempelverlagend voor voorbijgangers om naar de beelden te kijken, zonder zich bekeken te voelen (je kunt overigens gewoon door de blinddoek heen kijken, maar men ziet jouw ogen niet).

De andere groep zal outreach doen: zij gaan in gesprek met geïnteresseerde voorbijgangers. Door vragen te stellen wordt de consument aangesproken op haar reeds aanwezige waarden, zoals rechtvaardigheid en compassie. Ze worden aangemoedigd zelf te concluderen dat een plantaardige levensstijl de meest logische keuze is. We geven een kaartje mee met handige tips en interessante bronnen, zoals documentaires en de VeganChallenge.

Deelnemers wisselen regelmatig van rol, maar als je het nog spannend vindt om gesprekken te voeren is het geen enkel probleem om alleen maar in het vierkant te staan. Doe wat voor jou goed voelt!

----------------------

We vragen deelnemers (effen) zwarte/donkere bovenkleding te dragen, zonder opdrukken over veganisme. Blinddoeken, borden en kaartjes worden verstrekt. Als het kan neem dan een laptop of tablet mee, met daarop de volgende beelden gedownload:
drive.google.com/drive/folders/1QemHpbP6msjBc3e8K_MFXs0uSHXT-c5G

(download ook VLC-player als je die niet hebt: www.videolan.org/vlc/index.html) ----------------------

Na afloop gaan we meestal nog wat drinken en/of eten met elkaar. Zo is er ook ruimte om na te praten en te socializen. Veganist zijn in een niet-vegan wereld is niet altijd even makkelijk. Met activisme heb je binnen no- time een fijne groep gelijkgestemden om je heen!

Weet dat je geen veganist hoeft te zijn om mee te kunnen doen, zolang je boodschap in de gesprekken maar 100% vegan is en je geen dierlijke producten meebrengt naar het evenement.

----------------------

Al onze evenementen zijn vreedzaam waarbij we op een positieve, niet-gewelddadige manier communiceren. We vormen een open, gastvrije community. Respect, begrip en compassie zijn de basis van onze beweging. Wij erkennen dat alle vormen van discriminatie met elkaar verbonden zijn en geloven dat een einde maken aan geweld en onderdrukking begint met respect en vriendelijkheid naar alle levende wezens, ongeacht ras, geslacht of soort. Racisme, seksisme, validisme, homofobie, transfobie, xenofobie, speciesisme en alle andere vormen van discriminatie zijn niet welkom.

----------------------

Ter plaatse wordt een uitgebreide uitleg gegeven.

Heb je nog vragen? Stel ze hier of in een privébericht. Check ook onze FAQ: savemovementoutreach.nl/nl/veelgestelde-vragen.

Houd dit evenement in de gaten voor de laatste updates!

----------------------

ENGLISH:

During this event we show footage of the livestock industry. We stand in a clean formation to attract the attention of the public and with signs we invite them to come closer. We have conversations with interested bystanders to have them reconsider their (food) choices regarding animals.

Because of corona measures: please keep 1.5 meters distance. A mouth mask is not required, but feel free to wear one if you wish.

----------------------

How does it work?

A Save Square consists of two groups. One group stands blindfolded in a square and alternately holds a screen or a sign with text. The blindfold symbolizes how society turns a blind eye to the plight of animals. It also invites people to take a closer look without feeling watched (the blindfolds are see-through, but they can't see our eyes).

The other group will do outreach: they participate in conversations with interested bystanders. By asking questions we reconnect them to values they already resonate with, like justice and compassion, as we guide them to a vegan conclusion. We also hand out a card with helpful resources, such as documentaries and a vegan challenge.

The participants regularly change roles, but if you don’t feel comfortable yet about doing outreach, you can just remain in the square. No rush!

----------------------

We ask participants to wear (plain) black/dark clothing, without any prints of veganism. Blindfolds, signs and cards are provided. If possible, bring a laptop or tablet with the following footage: drive.google.com/drive/folders/1QemHpbP6msjBc3e8K_MFXs0uSHXT-c5G
(please download VLC player if it's not on your device: www.videolan.org/vlc/index.html)

----------------------

Afterwards we often go out for a drink or dinner and hang out for some social time. Being vegan in a non-vegan world isn't always easy. By doing activism you'll meet lots of like-minded people in no time!

Note that you don't have to be vegan to participate, as long as your message is 100% vegan and you don't bring any animal products to the event.

----------------------

All of our events will be peaceful and we communicate in a positive, non-violent way. We are an inclusive community. Respect, understanding and compassion are the foundation of our movement. We recognize that all forms of discrimination are interrelated and we believe that the end of violence and oppression begins with respect and kindness to all living beings, regardless of race, gender or species. Racism, sexism, homophobia, transphobia, xenophobia, ableism, ageism, speciesism and all other forms of discrimination are not welcome.

----------------------

At the location a briefing will be held for further details.

If you have any questions, please feel free to ask them here or in a private message. Also check out our FAQ: savemovementoutreach.nl/en/frequently-asked-questions.

Keep an eye on this event for the latest updates!You may also like the following events from Animal Save Nederland:

Also check out other Sports Events in Eindhoven.

Event Photos
Hosted by
About The Host: Save Movement NL is part of a worldwide network of Save groups bearing witness to farmed animals. We promote veganism and love-based, grassroots activism.
Website Link: https://savemovement.nl
Are you the host?
Nearby Hotels 18 Septemberplein, 18 Septemberplein, Eindhoven, Netherlands, Eindhoven, Netherlands
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sun Oct 03 2021 at 12:45 pm to 05:00 pm
Add to Calendar

Location

18 Septemberplein, 18 Septemberplein, Eindhoven, Netherlands, Eindhoven, Netherlands

Advertisement
Discover more events
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events