Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
SMK TAUR Vasaknos 2021

SMK TAURĖ Vasaknos 2021

Oct 16, 2021 - Oct 16, 2021

SMK TAURĖ Vasaknos 2021

Time Sat Oct 16 2021 at 09:00 am

(add to calendar)

Vasaknos, LT-32311 Vasaknos, Dusetos, Lietuva, Lithuania

Advertisement

SMK TAURĖ Vasaknos 2021 | Event in Dusetos | AllEvents.in SMK TAURĖ Vasaknos 2021
2021 METŲ „UPĖTAKIŲ GAUDYMO VARŽYBOS STOVINČIAME VANDENYJE MUSELINE MEŠKERE“ VARŽYBŲ TAISYKLĖS
1. BENDROJI INFORMACIJA
1.1. 2021metų žūklės museline meškere varžybos „UPĖTAKIŲ GAUDYMO VARŽYBOS STOVINČIAME VANDENYJE MUSELINE MEŠKERE“ vyks spalio mėn. 16d. Utenos apskrityje, netoli Dusėtų kaimo, Vasaknų tvenkiniuose. Varžybų dalyvių registracija vyks šalia tvenkinio iki 10val. Trys geriausiai pasirodę varžybų dalyviai bus apdovanoti šauniais prizais!
1.2. Varžybas organizuoja Žūklės klubas “SMK Suvalkijos Muselininku Klubas“. Varžybos tradiciškai yra skiriamos aktyviems ankstesnių metų Lietuvos muselininkams prisiminti ir pagerbti.
1.3. Žūklės museline meškere varžybos „Upėtakių gaudymo varžybos stovinčiame vandenyje museline meškere“ – sportinės žvejybos varžybos, naudojant įprastą muselinę meškerę, muselinį valą, muselinę ritę ir dirbtines museles, dalyviams varžantis tarpusavyje pagal šias, iš anksto nustatytas taisykles.
1.4. Kiekvienas varžybų dalyvis yra pats atsakingas už savo saugumą varžybų metu. Varžybų organizatoriai nėra atsakingi už bet kokią žalą, padarytą varžybų dalyviui ar jo turtui varžybų metu.
1.5. Kiekvienas varžybų dalyvis privalo turėti graibštelį žuviai paimti, kad sugautas žuvis galima būtų saugiai paleisti atgal į tvenkinį.
1.6. Kiekvienas varžybų dalyvis privalo turėti rašymo priemonę (kad galėtų užfiksuoti savo porininko sugautų žuvų kiekį).
2. VARŽYBŲ PRINCIPAI
Registracijos tvarka:
2.1 Varžybose dalyvauti leidžiama visiems pageidaujantiems užsiregistravusiems pagal taisykles.

2.2. Registruodamasis Varžyboms, dalyvis patvirtina, jog yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis.
2.3. Varžybos gali būti perkeltos, jei susirenka mažiau nei 20 dalyvių.
Varžybų tvarka:
2.4. Telkinio teritorija suskirstoma sektorius. Kiekviento sektoriaus atkarpa turi būti ne ilgesnė negu 5-6 metrai. Sektoriaus atkarpos ilgis priklauso nuo dalyvių skaičiaus.
2.5. Dalyvis, burtų keliu išsitraukia savo numerį ir gauna dalyvio kortelę su nurodytais sektoriais.
2.6. Dalyvio pozicija sektoriuje (A arba B nurodyta dalyvio kortelėje.pvz 1A 3B 10B 8A ir t.t.
2.7.Jeigu dalyvių skaičius yra neporinis ir dalyvis savo sektoriuje neturi priešininko, šiuo atveju dalyvis rungtyniauja su kito sektoriaus, esanciu dešinėje pusėje, dalyviu.
Jeigu dalyvis, esantis kraštiniame sektoriuje, neturi priešininko iš dešinės pusės, šiuo atveju dalyvis rungiasi su dalyviu iš kairės pusės.
Turo metu dalyviai savo sektoriuje pasikeičia vietomis, priešininkas lieka tas pats, kuris buvo iki pasikeičiant vietomis.
2.8. Po 10-ties minučių nuo starto pradžios, sektoriuje dalyviai privalo pasikeisti pusemis,pvz iš 5A pereiti į 5B ir toliau 10 minučių rungtyniauti.
2.9. Turo metu, dalyviai pildo savo korteles, užviksuodami ne tik savo, bet ir priešininko
rezultatus, Pasirašius kortelėje, rezultatai neginčijami.
2.10. Varžybų dalyviai turo metu atlieka ir teisėjo vaidmeni. Pastebėjus netinkamus priešininko veiksmus, dalyvis privalo žodžiu perspėti apie tai savo varžovą. Jei nepavyksta išspręsti kilusio konflikto, dalyviai privalo kreiptis į varžybu teisėją.
Taškų skaičiavimo tvarka:
3.1. Taškas skaitomas, tik upėtakiui atsidūrus tinklelyje.
3.2. Kiekvieno turo metu skaičiuojami taškai. Skaičiavimo tvarka: jei dalyvis pagavo daugiau žuvu. jam skiriami 3 taškai. Jei rezultatas buvo lygus su pagautų žuvų skaičiumi dalyviams yra skiriama po 1,5 taško (1 ir daugiau žuvų). Dvikovai pasibaigus nulinemis lygiosiomis, yra skiriama abiems dalyviams po 1 tašką. Jei dalyvio žuvų pagavimo skaičius mažesnis, jam skiriama 0 taškų.

3.3. Išrinkti aštuoni geriausi dalyviai tęsia kovą dėl nugalėtojo titulo. Po kievieno turo nugalėtojai pereina į sekantį turą. Pralaimėję traukiasi iš varžybų, pelnę atitinkama vieta pagal turo rezultatus. Nugalėtojas paskelbiamas finaliniame ture.
4. Žvejų teisės ir pareigos poroje nustatomos taip:
4.1. Turo metu, dalyviai pildo savo korteles, užrašydami pagavimų skaičių, taip pat ir priešininko. Pasibaigus turui, sektoriaus varžovai parašais patvirtina rezultatus. Pasirašius kortelėje, rezultatai nebeginčijami.
4.2. Burtų tvarka nustatoma, kuris iš poros bus kairiajame, o kuris dešiniajame sektoriaus krašte;
4.3. Jei dėl žvejo kaltės žuvies paleisti gyvos atgal į tvenkinį nepavyksta, ji į varžybų įskaitą neįtraukiama.
5. TEISĖJAI
5.1. Varžybų teisėjai yra: vyriausiasis teisėjas ir varžybų sekretorius.
5.2. Vyriausiojo varžybų teisėjo teisės ir pareigos: skelbti varžybų pradžią ir pabaigą, skelbti varžybų rezultatus, duoti nurodymus ruožų teisėjams (jei jie yra) ir priimti galutinį sprendimą kilus nesutarimams.
5.3. Vyriausiasis teisėjas garsiniais signalais informuos 1 minutė iki turo pradžios;
5.4. Turo pradžia;
5.5. 10 minučių nuo turo pradžios;
5.6. 1 minutė iki turo finišo;
5.7 Varžybų sekretoriaus teisės ir pareigos: parengti varžybų protokolą, sumuoti varžybų rezultatus ir vykdyti kitus vyriausiojo varžybų teisėjo nurodymus.
5.8. Jei varžybų dalyvis, nesilaiko šių taisyklių, neatsižvelgia į teisėtus savo porininko reikalavimus, nevykdo vysriausiojo teisėjo nurodymų ir/arba trukdo kitiems varžybų dalyviams, vyriausias teisėjas gali skirti šias nuobaudas: įspėti; išbraukti iš įskaitos laimikį; diskvalifikuoti dalyvį.
6. LAIMIKIAI, JŲ APSKAITA IR ELGESYS SU ŽUVIMI
6.1. Varžybose yra įskaitomi tik upėtakiai/palijos
6.2. Kiekviena pagauta ir tvarkingai paleista žuvis, uždirba vieną tašką.
6.3. Laimikis įskaitomas tik tuo atveju, jei žvejybinis kabliukas įsmigęs pagautai žuviai burnos srityje.
6.4. Pasibaigus varžyboms, visos dalyvių poros pateikia savo įrašus apie pagautas žuvis varžybų vyriausiajam teisėjui.
6.5. Varžybų metu tiek dalyviai, tiek teisėjai privalo elgtis su žuvimis laikydamiesi šių nurodymų:
6.5.1. Jei įmanoma, žuvis turi būti skaičiuojama neišimant iš tinklelio ir paleidžiama kuo mažiau liečiant ją rankomis.
6.5.2. Jei žuvis yra liečiama rankomis, rankos prieš tai turi būti sudrėkintos ir atvėsintos vandenyje.
7. ĮRANKIAI IR MUSELĖS
7.1. Vienas varžybų dalyvis vienu metu gali naudoti tik vieną muselinę meškerę, kuri neviršija 12 pėdų (366 cm) ilgio.
7.2. Varžybų dalyviai gali turėti su savimi daugiau nei vieną meškerę, kurios gali būti paruoštos žvejybai (valas suvertas, ritė įstatyta į meškerės laikiklį, musės pririštos).
7.3. Visi varžybų dalyviai privalo turėti graibštelius, skirtus pagautai žuviai išgriebti. Rekomenduojama, kad tinkliukų medžiaga būtų minkšta ir neturėtų mazgų.
PASTABA: Pačio dalyvio patogumui rekomenduojama pasirūpinti ilgesnės rankenos graibštu.
7.4. Varžybų dalyviai varžybų metu yra patys atsakingi už savo žvejybinę įrangą.
7.5. Varžybose gali būti naudojamas bet kuris serijinės gamybos muselinis valas. Valas gali būti
plaukiantis, skęstantis ar skęstančiu galu.
7.6. Prie valo ir pavadėlio yra draudžiama tvirtinti bet kokius plaukiančius ar skęstančius priedus, taip pat ir kibimo indikatorius.
7.7. Varžybose gali būti naudojamas pavadėlis, kurio ilgis neviršija dvigubo meškerės ilgio.
7.8. Vienas varžybų dalyvis vienu metu gali naudoti ne daugiau 2 dirbtinių muselių, tarp kurių, pavadėliui laisvai kabant, turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. atstumas.
7.9. Visos varžybose naudojamos muselės turi būti arba surištos ant kabliukų be užkarpėlių, arba užkarpėlės turi būti visiškai užlenktos/nulaužtos.
7.10. Muselės gali būti tiek plaukiančios, tiek skęstančios. Muselė turi būti surišta ant vienšakio kabliuko. Kabliukų dydžiai - neribojami.
7.11. Museles galima sunkinti viena ne daugiau kaip 4 mm skersmens metaline galvute, arba sunkinant muselės kūną, arba naudoti abu museles sunkinimo budus kartu. Pastaraisiais atvejais svoris ant
kūnelio turi būti uždengtas kitomis medžiagomis.
7.12. Draudžiama naudoti museles, kurių konstrukcijoje panaudotos plastikinės vandens gyvių imitacijos, presuotas ar kitaip lydant suformuotas plastikas (plastmasė, guma, silikonas).Ikrų imitacijos, dirbtinų sliekų ar musės lervos imitacijos
7.13. Draudžiama naudoti atraktantus, suteikiančius muselėms skonį ir/ar aromatą.
8. VARŽYBŲ REZULTATŲ IR LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS
8.1. Varžybų rezultatus paskelbia vyriausiasis varžybų teisėjas ne vėliau, kaip 1,5 val. po varžybų pabaigos.
8.2. Laimėtojais yra skelbiami 3 daugiausiai taškų surinkę varžybų dalyviai.
8.3. Varžybų nugalėtoju ir I vietos laimėtoju skelbiamas didžiausią taškų skaičių surinkęs dalyvis, mažiau taškų už I vietos laimėtoją surinkęs varžybų dalyvis skelbiamas II vietos laimėtoju, mažiau taškų už II vietos laimėtoją surinkęs varžybų dalyvis skelbiamas III vietos laimėtoju ir t.t.
8.4. Sutapus prizininkų rezultatams, skelbiamas „greitas turas“. Turo metu pirmesnis pagavęs žuvį iškovoja papildomą tašką, kuris nulemia aukštesnę prizinę vietą dalyviui.
9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. Varžybose gali dalyvauti visi asmenys, sulaukę 18 metų.
9.2. Varžybų dalyviams ir teisėjams varžybų metu vartoti alkoholinius gėrimus draudžiama.
9.3. Varžybų dalyviai sutinka su sąlyga, kad jų metu padaryta foto ir/ar video medžiaga gali būti
panaudota populiarinant principą pagavai paleisk ir siekiant populiarinti žvejybą museline meškere bei šį renginį.
Registracija el.paštu bWFydHluYXNzYXZ1a3luYXMgfCBnbWFpbCAhIGNvbQ== arba Facebook paskyroje Martynas Savukynas
Vietu skaičius ribotas!!
Startinis mokestis 40€!You may also like the following events from SMK Suvalkijos muselininkų klubas:

Also check out other Trips & Adventurous Activities in Dusetos.

Search by related topics in Dusetos
Event Photos
Hosted by
Are you the host?
Nearby Hotels Vasaknos, LT-32311 Vasaknos, Dusetos, Lietuva, Lithuania
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sat Oct 16 2021 at 09:00 am
Add to Calendar

Location

Vasaknos, LT-32311 Vasaknos, Dusetos, Lietuva, Lithuania

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events