Create Event
Advertisement
MTSHALI NETWORK GALAR DINNER

MTSHALI NETWORK GALAR DINNER

Nov 26, 2022 - Nov 26, 2022

MTSHALI NETWORK GALAR DINNER

Time Sat Nov 26 2022 at 10:00 am

(add to calendar)

Pavilion Hotel, 15 K E Masinga Rd,Durban, South Africa, Durban, South Africa

Advertisement

MTSHALI NETWORK GALAR DINNER, 26 November | Event in Durban | AllEvents.in MTSHALI NETWORK GALAR DINNER
Hlabangane Elimhlophe Galela Gase njenge Ngonyama Matshinga

Kumenywa Sonke iSizwe sakwa Mtshali Ukuba sibuthane emcimbini ozoba se Durban ngomhlaka 26 November lomcimbi uhlelwe inhlangano ebizwa nge MTSHALI Network Group (MNG) Okuyinhlangano esungulwe ngabantu bakwa Mtshali ukuthi ilekelele ekuphakamiseni isbongo sakwa Mtshali nokusithuthukisa

Kulomcimbi kuzobe kusidwe ngobethole sizobe sijabula ukuba ndawonye njenge Sizwe kuphindwe kudingidwe kabanzi ngezindlela ezingalekelela ukuthuthukisa isizwe sakwa Mtshali ngakwezo Mnotho, ezenhlalakahle, ezemfundo'Ezokhwakhiwa kwemisebenzi, ezama business, Uhlelo lokubhalisa ku database yakwa MTSHALI ukuze sibumbane njengesizweSearch by related topics in Durban
Event Photos
Hosted by
Are you the host?
Nearby Hotels Pavilion Hotel, 15 K E Masinga Rd,Durban, South Africa, Durban, South Africa
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sat Nov 26 2022 at 10:00 am
Add to Calendar

Location

Pavilion Hotel, 15 K E Masinga Rd,Durban, South Africa, Durban, South Africa

Advertisement
Advertisement
Event Marketing