Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Khai trng ca hng ti l 81 tng 2 ch Ha Khnh

Khai trương cửa hàng tại lô 81 tầng 2 chợ Hòa Khánh

Jul 19, 2021 - Jul 19, 2021

Khai trương cửa hàng tại lô 81 tầng 2 chợ Hòa Khánh

Time Mon Jul 19 2021 at 08:10 am

(add to calendar)

Chợ Hòa Khánh - Đà Nẵng, Đường Âu Cơ, Quận Liên Chiểu, Da Nang, Vietnam 70000, Danang, Vietnam

Advertisement

Khai trương cửa hàng tại lô 81 tầng 2 chợ Hòa Khánh, 19 July | Event in Danang | AllEvents.in Khai trương cửa hàng tại lô 81 tầng 2 chợ Hòa Khánh
Khai trương cửa hàng ??? ??? ??????? đầu tiên tại lô 81 tầng 2 chợ Hòa Khánh
Giảm giá 10% tất cả các mặt hàng
Nhiều quà tặng hấp dẫn từ ngày 19 đến 27/7/2021Event Photos
Nearby Hotels Chợ Hòa Khánh - Đà Nẵng, Đường Âu Cơ, Quận Liên Chiểu, Da Nang, Vietnam 70000, Danang, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Mon Jul 19 2021 at 08:10 am
Add to Calendar

Location

Chợ Hòa Khánh - Đà Nẵng, Đường Âu Cơ, Quận Liên Chiểu, Da Nang, Vietnam 70000, Danang, Vietnam

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events