Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Kha o to Mi gii bt ng sn

Khóa đào tạo: “Môi giới bất động sản”

Aug 14, 2021 - Aug 15, 2021

Khóa đào tạo: “Môi giới bất động sản”

Time Sat Aug 14 2021 at 08:00 am to Sun Aug 15 2021 at 05:00 pm

(add to calendar)

VCCI Đà Nẵng, 26 Hồ Nguyên Trừng, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Da Nang, Vietnam, Danang, Vietnam

Find Tickets
Advertisement

Khóa đào tạo: “Môi giới bất động sản”, 14 August | Event in Danang | AllEvents.in Khóa đào tạo: “Môi giới bất động sản”
? Nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, đơn vị về cập nhật quy định pháp luật liên quan đến môi giới bất động sản, nâng cao các kỹ năng kinh doanh bất động sản… Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức khóa đào tạo: MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

1️⃣ Thời gian, địa điểm:
? Thời gian dự kiến: Ngày 14-15/8/2021
? Địa điểm: Hội trường tầng 4 – VCCI Đà Nẵng (26 Hồ Nguyên Trừng, thành phố Đà Nẵng)
2️⃣ Đối tượng học viên: Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu.
3️⃣ Chương trình khóa học tại: u.vccidanang.vn/1MRfgV
4️⃣ Giảng viên: Các chuyên gia của Trường Đại học Xây dựng
5️⃣ Học phí:
? Học phí tham gia: 1.500.000 đồng/học viên/khóa (bao gồm tài liệu, văn phòng phẩm …) Giảm 10% đối với nhóm đăng ký từ 3 học viên trở lên.
? Học phí ưu đãi: 1.200.000 đồng/học viên đối với:
- Học viên là hội viên VCCI.
- Sinh viên.
6️⃣ Đăng ký:
? Đăng ký online: u.vccidanang.vn/nY3WzZ
? hoặc tải phiếu đăng ký tại: https://u.vccidanang.vn/0WqdHp
✔️ sau khi hoàn thành phiếu đăng ký xin gửi về địa chỉ email: Y2hhbmggISB2Y2NpIHwgZ21haWwgISBjb20=
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ anh Chánh
? Tel: 0335.738169/0236.3835654
? Email: Y2hhbmggISB2Y2NpIHwgZ21haWwgISBjb20=Tickets

Tickets for Khóa đào tạo: “Môi giới bất động sản” can be booked here.

Get Tickets

Search by related topics in Danang
Event Photos
Hosted by
About The Host: VCCI Đà Nẵng là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Miền Trung
Website Link: http://vccidanang.com.vn
Are you the host?
Nearby Hotels VCCI Đà Nẵng, 26 Hồ Nguyên Trừng, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Da Nang, Vietnam, Danang, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sat Aug 14 2021 at 08:00 am to Sun Aug 15 2021 at 05:00 pm
Add to Calendar

Location

VCCI Đà Nẵng, 26 Hồ Nguyên Trừng, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Da Nang, Vietnam, Danang, Vietnam

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events