Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

ONJC 02 | NGOs và Doanh nghiệp xã hội (#SE) tại Miền Trung

Thu Oct 01, 2020
ONJC 02 | NGOs và Doanh nghiệp xã hội (#SE) tại Miền Trung

Time Thu Oct 01 2020 at 07:00 pm to 10:00 pm

(add to calendar)

CYG Connect Youth Group, K18/62 Phan Kế Bính, Thuận Phước, Hải Châu, Da Nang, Vietnam

Advertisement

ONJC 02  NGOs v Doanh nghip x hi (SE) ti Min Trung ONJC 02 | NGOs và Doanh nghiệp xã hội (#SE) tại Miền Trung
ONJC 02 | NGOs và Doanh nghiệp xã hội (#SE) tại Miền Trung

#ONJC02 với NGOs và Doanh nghiệp xã hội (#SE) tại Miền Trung
được đồng tổ chức bởi:

#ONJC | Việc làm tại các tổ chức phi chính phủ Miền Trung - Empowered by #CYG
#Xê | CYG Connect Youth Group

#ONJC01 là sự kiện mở đầu của chuỗi Talk #NGOs được thiết kế riêng cho phù hợp với văn hóa, bối cảnh, nền tảng của các tổ chức Phi chính phủ Đà Nẵng nói riêng, Miền Trung nói chung. Mỗi tháng, nhà #Xê rất vui khi tổ chức được 1 sự kiện để chào đón các người thương của nhà.

Talk có sự tham gia chia sẻ trực tiếp của các anh/chị Cán bộ dự án/quản lý dự án đang công tác trực tiếp tại các NGOs ở các tỉnh miền Trung.

Thời gian: Từ 19h00 - 21h30, ngày 1/10/2020.
Địa chỉ: Coffeeshop tại Đà Nẵng (Xác nhận sau qua SMS, Facebook Event)
Sweetline: 0367259857 | #Derick

Operation by:
? #ONJC | Việc làm tại các tổ chức phi chính phủ Miền Trung - Empowered by #CYG
? #Xê | CYG Connect Youth Group

Sweetline: 036 725 9857 | #Derick
Email: Y29udGFjdCAhIGNvbm5lY3R5b3V0aGdyb3VwIHwgZ21haWwgISBjb20=
---
Ảnh bìa event: freepik.comHosted by
About The Host: Tổ chức Connect Youth Group (CYG) là một tổ chức thanh niên trẻ đang sinh sống và học tập tại Miền Trung, hoạt động ở lĩnh vực Thanh niên - Môi trường.
Website Link: https://www.facebook.com/Connectyouthgroup.org
Nearby Hotels CYG Connect Youth Group, K18/62 Phan Kế Bính, Thuận Phước, Hải Châu, Da Nang, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Thu Oct 01, 2020
Add to Calendar

Date & Time

Thu Oct 01 2020 at 07:00 pm to 10:00 pm
Add to Calendar

Location

CYG Connect Youth Group, K18/62 Phan Kế Bính, Thuận Phước, Hải Châu, Da Nang, Vietnam

Advertisement
Discover more events
Advertisement

Planning for an event?

List your events for free and make sure your audience never miss an event from you!

Create Events