Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Warsztaty zarządzania zespołem

Advertisement

Warsztaty zarządzania zespołem


Dla kogo jest to szkolenie:
Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla lekarzy prowadzących własne placówki, jak również managerów na co dzień zajmujących się rozwojem placówek stomatologicznych. Bardzo dużo skorzystają z niego zwłaszcza osoby zatrudniające innych lekarzy lub współpracowników. Ważne jest by osoby uczestniczące w szkoleniu były decyzyjne, tak by po szkoleniu mogły wdrożyć sugerowane działania w praktyce.

Główny cel usługi:
Szkolenie ma na celu pogłębienie umiejętności Uczestników z zakresu kierowania zespołem oraz umiejętnego zarządzania kompetencjami, zwracając uwagę na przydzielanie konkretnych zadań odpowiednim pracownikom oraz równocześnie wykorzystując przy tym właściwy styl przywództwa. Uczestnicy szkolenia uczą się tworzyć stanowiska pracy oraz ścieżki rozwoju swoich pracowników. Uczestnicy na szkoleniu dowiadują się jak poprawnie wdrożyć w swojej placówce interdyscyplinarny system leczenia, bazujący na wymianie wiedzy i kompetencji pomiędzy pracownikami.

Ramowy program usługi:

1. Zarządzanie
- Płaszczyzny współpracy w zespole
- Role zespołowe
- Analizy kompetencji
- Planowanie kompetencji zespołu i wdrażania
- Style zarządzania

2. Ćwiczenia
- Zachowania sprzyjające realizacji zadań
- Budowanie ról zespołowych
- Odkrywanie kompetencji
- Generacje komunikatów
- Scenki “Rozwiązywanie konfliktu i trudne sytuacje”
- Scenki “Sterowanie Rozmową”
- Asertywne kierowanie rozmową w oparciu o potrzeby rozmówcy

3. Gry zespołowe
- Przywództwo i liderstwo
- Problemy między personelem
- Odkrywanie potrzeb i motywowanie

4. Coaching menedżerski
- Przygotowanie do coachingu pracowników
- Rozmowy rozwojowe z pracownikami
- Wspólne ustalanie celów indywidualnych
- Analizowanie osobowości

5. Budowanie zespołu interdyscyplinarnego
- Planowanie leczenia
- Wyznaczanie obszarów kompetencji
- Motywowanie indywidualne
- System zarządzania leczeniem
- Ocena jakości leczenia
- Efekty usługi

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę:
Jakie są rodzaje kompetencji.
Jakie są role zespołowe w ujęciu zadaniowym i charakterologicznym.
Jakie są style zarządzania.
Jakimi cechami powinien wyróżniać się dobry lider i przywódca.
Na czym polega planowanie rozwoju zawodowego pracowników.
Jak w praktyce wygląda interdyscyplinarne podejście do leczenia, jakie są główne przeszkody w jego wdrażaniu i jak je pokonać.

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności :
Zarządza kompetencjami wewnątrz swojej organizacji.
Generuje zadania w obszary kompetencyjne i przydziela ich realizację odpowiednim pracownikom.
Tworzy stanowiska pracy w oparciu o przenikające się role zadaniowe i charakterologiczne.
Na bazie różnych stylów zarządzania, stosuje styl dopasowany do własnej organizacji oraz jej poszczególnych interesariuszy.
Rozwiązuje przykładowe problemy z życia placówki stomatologicznej, które swoje źródła mają w różnicach charakterologicznych.
Tworzy ścieżki rozwoju kariery swoich pracowników.
Wdraża w własnej placówce interdyscyplinarny system leczenia bazujący na wymianie wiedzy i kompetencji pomiędzy pracownikami.

Po szkoleniu Uczestnicy posiadają kompetencje:
Samokształcenia się, rozumienia znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związane z wykonywaniem zawodu, w szczególności:
- komunikacyjne,
- organizacyjne w obszarze zwiększenia efektywności procesu obsługi pacjenta,
- przywódcze w obszarze wyznaczania celów i zadań pracownikom,
- zarządcze w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Prowadzący: mgr Marek Dornowski
Pomysłodawca, prezes i współwłaściciel Premium Dental Group – spółki, która zbudowała i zarządza placówkami stomatologicznymi Kraina Zdrowego Uśmiechu. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe, które wykorzystuje podczas szkoleń. Wśród naszych klientów ceniony za dużą wiedzę i bardzo praktyczne podejście do tematu. Absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkolił się także w ramach Chartered Institute of Marketing.You may also like the following events from DentalWay - Biznes i Komunikacja:

Map Czestochowa, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Czestochowa

Explore More Events in Czestochowa