Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Problematyka okluzji i zaburzeń ssż - poziom 2

Advertisement

Problematyka okluzji i zaburzeń ssż - poziom 2


Dla kogo jest to szkolenie:
Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy stomatologów, kontynuujących swoją przygodę z okluzją, którzy chcą zajmować się diagnozowaniem i leczeniem patologicznego starcia zębów na skutek bruksizmu.

Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest stworzenie jednolitego systemu planowania leczenia interdyscyplinarnego ze szczególnym uwzględnieniem okluzji w oparciu o filozofię Spear Education. Uczestnicy nabywają kompetencje diagnozowania bruksizmu, rozpoznawania rożnych jego rodzajów, badania, który ząb jest zębem prowadzącym w punktach styku i planowania leczenia na ich podstawie w zależności od sytuacji wejściowej.

Ramowy program usługi:
Kurs praktyczny Okluzja: II poziom – średniozaawansowany
Przeznaczony dla osób kontynuujących swoją przygodę ze zwarciem

I dzień
Brak stabilizacji ortopedycznej – jak stosować w codziennej praktyce stomatologicznej.

Kurs rozpoczyna się o godzinie 10.00. Kurs wyłącznie praktyczny. Zajęcia z pacjentami. Ponadto wywiad i badanie kliniczne w oparciu o kartę analizy dysfunkcji zwarcia i ssż wg European Academy of Craniomandibular Disorders praktyczny pokaz analizy braku stabilizacji ortopedycznej na poziomie zębów i ssż, omówienie sposobów przywrócenia stabilizacji ortopedycznej u tych pacjentów, leczenie szynami ortopedycznymi.

Dyskusja: pytania i odpowiedzi. Podsumowanie 1-go dnia.

II dzień
Błędy jatrogenne prowadzące do utraty stabilizacji ortopedycznej. Rola laboratorium w przywracaniu stabilizacji ortopedycznej.

Kurs rozpoczyna się o 10.00. Kontynuacja zajęć praktycznych z pacjentami. Ponadto pokaz praktyczny: szyna stabilizacyjna krok po kroku od pobrania wycisku do oddania w gabinecie stomatologicznym. Szczególny nacisk zostanie położony na unikanie najczęściej występujących błędów w trakcie wykonawstwa laboratoryjnego szyny i dopasowywania szyny w jamie ustnej pacjenta.

III dzień
Jak to zastosować w praktyce. Praca z pacjentami.

Zajęcia praktyczne z pacjentami. Podział na grupy 3-4 osobowe.

Samodzielne zebranie wywiadu i przeprowadzenie badania klinicznego w oparciu o kartę analizy dysfunkcji zwarcia i ssż wg European Academy of Craniomandibular Disorders

Praca z szynami stabilizującymi- samodzielna korekta zwarcia na szynach u pacjentów.

Samodzielna analiza zwarcia u pacjentów pod kątem braku stabilizacji ortopedycznej, badanie z wykorzystaniem Periotestu, T. Scan III.

Wspólna analiza przypadków i omówienie błędów podczas przeprowadzanych zajęć praktycznych.

Zakończenie kursu. Rozdanie dyplomów.

Efekty usługi
Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:
Najczęściej spotykanych przyczyn braku stabilizacji ortopedycznej (patologiczna ruchomość zębów, nieprawidłowa biomechanika ssż, zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze w ssż, przykurcze patologiczne mięśni pozycjonujących ssż, parafunkcje- bruksizm).
Braku stabilizacji ortopedycznej na poziomie stawu skroniowo-żuchwowego i zębów, wzajemnych zależności, metodyki badania.
Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności w zakresie:
Analizuje zwarcia u pacjentów z powikłaniami ze strony narządu żucia (mięśnie, stawy, OUN).
Określa błędy jatrogenne prowadzące do utraty stabilizacji ortopedycznej – na przykładzie wcześniej przeprowadzonego leczenia protetycznego, ortodontycznego.
Projektuje prace uzupełniającej braki zębowe przy braku istniejącej stabilizacji ortopedycznej.
Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:
Samokształcenia się, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej z pacjentem oraz prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z problematyką okluzji i zaburzeń narządu żucia w ujęciu interdyscyplinarnym, w tym rozpoznawania i leczenia czynników odpowiedzialnych za powstanie „ograniczonego wzorca przywodzenia żuchwy” oraz stosowania szyny stabilizacyjnych, a także skutecznej komunikacji z lekarzami innych specjalności zajmujących się problematyką bruksizmu.

lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz
lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz
Lekarz stomatolog, wykładowca, lider, prowadzący i opiekun klubu dyskusyjnego wg filozofii Spear Education. Lekarz stomatolog specjalizujący się od ukończenia studiów w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia i leczeniu interdycyplinarnym. Od 1999 roku związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain (AAOP). Prezydent Elekt EACD na lata 2012-2013. Praktyk i ceniony wykładowca m.in. Wydawnictwa Kwintesencja, Dentsply Polska.…

tel; 883-613-100You may also like the following events from DentalWay - Biznes i Komunikacja:

Map Czestochowa, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Czestochowa

Explore More Events in Czestochowa