Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Introduction Sessions - Vibroacoustic Sound Massage

Introduction Sessions - Vibroacoustic Sound Massage

Sun Nov 29, 2020
Introduction Sessions - Vibroacoustic Sound Massage

Time Sun Nov 29 2020 at 06:00 pm to 08:00 pm

(add to calendar)

Nature Tales, William Wains Gade 11 1th, 1432 Copenhagen, Denmark, Copenhagen , Denmark

Introduction Sessions - Vibroacoustic Sound Massage, 29 November | Event in Copenhagen  | AllEvents.in Introduction Sessions - Vibroacoustic Sound Massage
English Below

Vibroakustiske Lyd Massager (VSM) er innovative multi-sensoriske live performances oplevet på et vibrerende vibro-taktilt gulv, der masserer kroppen og sindet ind i den mest afslappede, afstressede tilstedeværelse.

Vi inviterer dig til at prøve denne originale og dybt terapeutiske oplevelse for en symbolsk betaling af 50 DKK.
MobilePay 26192192 (Mikkel Holtoug) og registrer din plads her: https://forms.gle/E6VmCxxSHvEkuNSq6

Hver session varer 60 min. Inkl. entré og exit. Disse sessions er faciliteret af en facilitator i stedet for en live musiker, som inviterer til at lægge sig ned og slappe af.

Program:
18:00 Introduction Session #1
19:00 Introduction Session #2

…………………………………………………….

Velkommen til en opblomstrende verden af vibroakustiske lyd massager, vores Nature Tales Community, sundhed og natur fokuseret kultur oplevelser, med vibro-taktil teknologi, lyd terapi og moderne musikproduktion.

Den vibroakustiske nerve stimulation, holder et utroligt potentiale til cellular regeneration og restoration, ved at inspirere kroppen og sindet til at slappe af aktivt.

Aktivt afslapning eller aktiv passivitet - er når vi intet fysisk gør, imens vi gør det.

Under en vibroakustisk behandling, bliver sindet og kroppen, optaget af at sanse, aflæse og analysere musikken, og føleleserne i den personlige lytteoplevelse.

Når vi vælger at være tilstede i følelserne, i stedet for de reaktionære tanker - opnås stadier af kontakt til selvet og den automatiske restoration - alt vi skal gøre er bare at være.
I andre ord “når vi føler - heler vi”.

Hvilket er grunden til vi arbejder med Københavns bedste terapeutiske musikproducere og facilitatore som skaber velvære for menneskets helhed.

…………………………………………………….

THE VIBROACOUSTIC STUDIO
Vi tager skridt ind i fremtiden, i skabelsen af nye oplevelser med brug af vores vibroakustiske gulv og specielt producerede musik, laver vi selv-opdagelse om til en spændende leg om sundhed. The Vibroacoustic Studio er et komfortabelt, hyggeligt og sikkert rum at afholde kontemplative, transformative og dybe event.

…………………………………………………….

NATURE TALES
Producer events og musik der bruger moderne teknik, fællesskabskultur og filosofi til at skræddersy transformative oplevelser. Målet er at skabe en øget autentisk kontakt til egen natur, vaner og mønstre, ved at kombinerer kulturliv og fejring med kropsforståelse, velvære.

Ved at skabe rum og events hvor aktiviteter som afslapning, yoga, meditation og dans akkompagneres af live musik og DJ’s, gør vi selv-opdagelse og transformative oplevelser til en legende rejse, der komfortabelt og behageligt inspirerer til mental og fysisk velvære ved at føle sig tryg, komfortabel og fri til at være.

Nature Tales producerer terapeutiske lyd rejser, med fokus på organisk, elektronisk musik, baseret på optagelser fra naturområder rundt omkring i verden, i kombination med ur-instrumenter som didgeridoo, fløjte, singing bowls, gonger osv.
Nature Tales Soundcloud Channel udgiver live sets and DJ mixes, fa et international netværk af kunstnere og kollaboratører, der alle deler visionen om at lytte til naturen.

Siden grundlæggelsen i 2018, har Nature Tales produceret flere festivaler, både i Danmark og Indien, fester, yoga & musik afslapnings workshops, danse workshops, derudover arbejder vi sammen med The Vesica Project, Cacao Copenhagen, Ecstatic Dance Copenhagen og Move Copenhagen.
Nature Tales er grundlagt af Jakob Ulrik Ahlers (Ishtadi) og Markus Trige Frandsen (Respira), med base i København.

Book flere sessions her:
https://naturetales.org/

…………………………………………………….

ENGLISH

Vibroacoustic Sound Massages or VSM are innovative multi-sensorial live performances, experienced on a vibrating vibro tactile floor that massages the body and mind into the most relaxed, de-stressed and present state of being.

We invite you to try this original and deeply therapeutic experience for a symbolic fee of 50 DKK.

To book your spot, please MobilePay to
26192192 (Mikkel Holtoug) and sign up in the following document:
https://forms.gle/E6VmCxxSHvEkuNSq6

Each session lasts 60 min. Including entering and leaving.
These sessions are facilitated by a facilitator instead of a live musician, who invites to lie down and relax.

Program:
18:00 Introduction Session #1
19:00 Introduction Session #2


…………………………………………………….

Welcome to the emerging world of evolutionary vibroacoustic sound massages (VSM), our Nature Tales community, and health and nature focused cultural experiences with vibro-tactile technology, sound therapy and modern music production.

The vibroacoustic nervous system stimulation yields a rather untapped potential of cellular regeneration and restoration, by inspiring the body and mind to enjoy resting actively.
Active resting or active passivity is when we do nothing while being present.

When being immersed in vibroacoustic music, the mind and body becomes preoccupied with sensing, reading and analyzing the feelings appearing with the listening experience.
When we choose to dive into the feelings, rather than their reactionary thoughts - states of self care and restoration automatically is achieved - all we have to - is to enjoy.
Or in other words; “When we feel - we heal”

Which is why we take utmost care, providing the best of Copenhagen's music producers and facilitators, creating wellness for the entirety of the being.


…………………………………………………….

Perhaps our favorite testimonial so far:

“Imagine walking barefoot in the soft red dirt on the savannah. You hear birds chirping and cicadas singing. A distant airplane is flying far above you, leaving a white trail behind it on the crystal blue sky. The wind is humming and the grass is whistling. You lie down in the warm dirt and grass and the earth starts whispering you. The whispering turns into a rumbling, then a distant thunder and then an earthquake. It speaks to you from within. The vibration tingles and bathes every part of your body. It’s a dive underwater. It’s a rebirth.
Your surrounded by a duvet of vivid sounds lying on a bed of bass. In this heaven you let go of fears and tensions. Relieve. Rejuvenate”
(Maximillian Vording, based on his VSM experience).


…………………………………………………….

THE VIBROACOUSTIC STUDIO
We are taking early steps into the future, creating new experiences using our vibroacoustic floor and specially produced music as we turn self-discovery into a playful journey towards wellness.

The Vibroacoustic Studio is a comfortable, cozy and safe space hosting contemplative, transformative and celebrational events.

Book your self-care sessions here:
https://naturetales.org/


…………………………………………………….

NATURE TALES
Producer of the Vibroacoustic Studio, cultural spaces, events & music using modern technology, community culture and philosophy to tailor transformative experiences.
The aim is to create an increased state of authenticity and contact to one’s own nature, functions and habits, combining cultural life and celebration with body-awareness and wellness.

By creating spaces and events where activities like relaxation, yoga, meditation and dance, are accompanied by live music and DJ’s, we turn self-discovery and transformation into a playful journey, that inspires mental and physical wellness by simply feeling safe, comfortable and free to be.

Nature Tales produce therapeutic soundscapes with a focus on organic, electronic music based on field recordings from nature locations around the world, in combination with ancient instruments such as didgeridoos, flutes, singing bowls, gongs, etc.

Nature Tales Soundcloud Channel release regular live sets and DJ mixes, from an international network of artists and collaborators sharing a vision of listening to nature.

Since the founding in 2018, Nature Tales has produced several festivals, parties, yoga & sound relaxation workshops, dance workshops and is working in collaboration with The Vesica Project, Cacao Copenhagen and Ecstatic Dance Copenhagen.
Nature Tales is founded by Jakob Ulrik Ahlers (Ishtadi) & Markus Trige Frandsen (Respira) in Copenhagen, Denmark.


https://naturetales.org/
https://soundcloud.com/naturetales
https://www.facebook.com/naturetalescommunity/
https://www.instagram.com/naturetales.studio/
https://www.youtube.com/channel/UChZcOfASlICtnTVngjqcocA


You may also like the following events from The Vibroacoustic Studio:

Also check out other Health & Wellness Events in Copenhagen , Entertainment Events in Copenhagen , Music Events in Copenhagen .

Event Photos
Hosted by
Nearby Hotels Nature Tales, William Wains Gade 11 1th, 1432 Copenhagen, Denmark, Copenhagen , Denmark
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sun Nov 29, 2020
Add to Calendar

Date & Time

Sun Nov 29 2020 at 06:00 pm to 08:00 pm
Add to Calendar

Location

Nature Tales, William Wains Gade 11 1th, 1432 Copenhagen, Denmark, Copenhagen , Denmark

Make Your Events Easy to Discover

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events