Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

AutismeSpecialisering i Aalborg

Advertisement

AutismeSpecialisering i Aalborg


AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. Gennem uddannelsen vil du blive opkvalificeret i din viden om autismespektret og arbejdet med det.
AutismeSpecialisering har til formål at øge din viden om og forståelse for børn, unge og voksne med en autismediagnose. Forløbet giver dig ressourcer og redskaber, der vil øge dine kompetencer i forhold til at hjælpe og rådgive børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse til at klare sig bedre gennem livet, øge deres trivsel og udvikle deres ressourcer.

Formålet er, at:
Du får en grundlæggende viden om og indsigt i autismediagnoserne herunder autismeteorier, det mangfoldige autismespektrum, pigeprofilen ved autisme samt centrale, komorbide problematikker såsom angst, stress, depression, adfærdsforstyrrelser, søvnforstyrrelser og selvskadende adfærd.
Du får en øget viden om hjernens opbygning og funktion.
Du får konkrete redskaber, der øger dine kompetencer i arbejdet med børn, unge og voksne, der har en autismediagnose.
Du får viden om og træning i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi tilpasset autisme.
Du får en grundig indsigt i centrale problematikker, der knytter sig til autisme, herunder søvnproblemer, skærmafhængighed, stress, sanseintegrationsforstyrrelser, madproblematikker og udadreagerende adfærd.
Du får trænet og udviklet dine faglige kvalifikationer i forhold til at rådgive andre, herunder både fagpersoner og pårørende, i autismespektrumforstyrrelser.
Du får dannet et netværk af fagprofessionelle, der arbejder med samme målgruppe, og som du kan sparre med og blive inspireret af.
På uddannelsen vil du få viden om følgende:
Introduktion til hjernen, dens opbygning, udvikling og funktioner.
Viden og teorier om autismespektrumtilstande, herunder infantil autisme, Aspergers syndrom, atypisk autisme, GUU/GUA og NLD.
Viden om diagnosesystemerne DSM-5, ICD-10 og ICD-11.
Stress-sårbarhed hos personer med autisme: symptomer, virkning og behandling.
Kognitiv terapi tilpasset personer med en autismediagnose, herunder brug af KAT-kassen (Kognitiv Affektiv Træning, se mere på www.cat-kit.com/da/).
Metakognitiv terapi tilpasset mennesker med en autismediagnose, herunder brug af ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
Angst hos mennesker med en autismediagnose: angstens udtryk og behandling af angst, herunder også tvangsadfærd og tvangstanker.
PDA (Pathological Demand Avoidance): mennesker der har autisme og er Ekstrem Krav Afvisende.
Piger og kvinder med autisme: deres profil og kerneproblemer og hvordan piger og kvinder adskiller sig fra drenge og mænd med autisme.
Konflikthåndtering: at håndtere konflikter med mennesker med autisme samt rådgive pårørende om konflikthåndtering i familien herunder brug af Low Arousal.
Søvnproblemer: søvnens virkning og hvordan man rådgiver om og behandler søvnproblemer.
Hvordan man bruger AQ (autismekvotienten) og EQ (empatikvotienten) samt andre tests i arbejdet med mennesker med autisme.
Sociale historier: at skrive og bruge dem.
Struktur: hvordan man laver og bruger skemaer, piktogrammer og belønningssystemer.
Skærmforbrug: hvad et stort forbrug (måske afhængighed) af skærm betyder, og hvordan man arbejder med det.
Sanseintegrationsforstyrrelser: hvad er det, og hvordan arbejder man med det.
Madproblematikker: hvordan det viser sig, og hvordan vi og pårørende kan gribe det an.
Selvværd og trivsel: hvordan styrker og bevarer vi selvværdet som udgangspunkt for trivsel hos mennesker med en autismespektrumforstyrrelse.
På alle moduler får du viden om og redskaber til arbejdet med mennesker på autismespektret. Hvert modul berører et nyt tema og består af en kombination af oplæg fra underviser om dagens tema samt praktiske øvelser og træning. Mellem hvert modul vil der være hjemmeopgaver, så du får trænet din nyanskaffede viden og redskaber.

Uddannelsens varighed
Uddannelsen består af i alt 10 moduler med opstart oktober 2019 frem til september 2020. Et modul består af en tirsdag i hver måned fra kl. 10.00-16.00. Husk at beregne tid til hjemmeopgaver mellem modulerne.


Deltagerprofil og -antal
Hvert hold består af maksimum 22 personer, således at det er et mindre hold, hvor der er god tid til hver enkelt deltager og uddybende spørgsmål og refleksioner.

Alle deltagere på holdet er fagpersoner, der allerede arbejder med autisme og har kendskab til feltet.Datoer for uddannelseshold med opstart oktober 2019
2019:
22. oktober
26. november


2020:
14.januar
25. februar
17. marts
21.april
19.maj
16. juni
25.august
22.september

Undervisere
Ea Carøe er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet. Ea har flere års erfaring med autismespektrumforstyrrelser, og til daglig har Ea samtaler med både børn, unge og voksne med autisme og deres pårørende, ligesom hun superviserer fagpersoner og institutioner og afholder kurser.

Susan Gulstad er uddannet lærer med flere efteruddannelser. Susan har arbejdet i autismeområdet i 20 år, heraf 10 år som autismespecialist for VISO. Susan yder specialpædagogisk sparring til fagpersoner, har samtaler med mennesker m. autisme, rådgiver pårørende og underviser på kurser og temadage.

Ea og Susan skiftes til at stå for undervisning og gennemførelse af uddannelsens moduler i et tæt koordineret samarbejde. Ved sygdom eller anden force majeure kan underviser blive en anden konsulent fra Molis, hvilket man samtykker til ved tilmelding.


Pris
Uddannelsen koster i alt 14.970,- kr. ex. moms (18.712,50 kr. inkl. moms).
Der er mulighed for uden omkostninger at betale uddannelsen i 3 rater á kr. 4.990,- (6.237,50,- inkl. moms): 1. rate når man tilmelder sig, 2. rate d. 1. september 2019 og 3. rate d. 1. november 2019.
Tilmelding til uddannelsen er bindende og kan ikke fortrydes eller refunderes. Prisen dækker både deltagelse, materialer, kursusbevis og forplejning.

Praktiske oplysninger
Kursus: AutismeSpecialisering i Aalborg.
Dato: 10 moduler med opstart d. 22. oktober 2019.
Tid: Tirsdage kl. 10.00-16.00.
Sted: KafféFair, lokale 209, 2. sal, Strandvejen 19, 9000 Aalborg
Målgruppe: Fagpersoner: pædagoger, lærere, sygeplejersker, psykologer, læger, psykiatere, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere.
Pris: Kr. 18.712,50,- inkl. moms (kr. 14.970,- ex. moms) inkl. materialer og forplejning. Kan betales i 3 rater á kr. 6.237,50,- inkl. moms.

For mere info og tilmelding: https://www.molis.dk/autismespecialisering-uddannelse-aalborg-jyllandYou may also like the following events from Molis:

Map Molis, Store Strandstræde 19, 1.tv., 1255 Copenhagen, Copenhagen , Denmark
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Advertisement

More Events in Copenhagen

Explore More Events in Copenhagen