Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Polonijny piknik rodzinny i Bieg Żołnierzy Wyklętych

Advertisement

Polonijny piknik rodzinny i Bieg Żołnierzy Wyklętych


W niedzielę, 3 Marca 2019, zapraszamy wszystkich na polonijny piknik rodzinny w Groynes Park i Bieg dla uczczenia Żołnierzy Wyklętych i Bohaterów Niezłomnych. Spotykamy się o godzinie 11.30, w sektorze 2c.
Corocznie, 1 marca jest obchodzony w Polsce jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, dla upamietnienia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia po 1944; (więcej na ten temat: https://pl.wikipedia.org/wiki/Żołnierze_wyklęci).
Dlatego piknik nasz rozpoczniemy biegiem/spacerem na dystansie 1963 metrów (1963 to rok, w którym zginął ostatni Żołnierz Niezłomny walczący z komunistami w Polsce). Zapraszamy do udziału zarówno całe rodziny jak i osoby samotne, od niemowląt (z mamami) do emerytów. Forma pokonania dystansu 1963 metrów jest dowolna: bieg, trucht, spacer itp. Dla uczestników przewidziane są różne nagrody. Po biegu/spacerze zapraszamy na polonijne BBQ (pieczone polskie kiełbaski i żołnierska grochówka).

W parku jest wiele tras spacerowych, place sportowe i place zabaw dla dzieci, stawy z rybami itd. Więcej szczegółów i mapkę parku znaleźć można na
https://www.ccc.govt.nz/parks-and-gardens/explore-parks/plains-and-wetlands/the-groynes/

March 3, 2019: Polish family picnic in Groynes Park and walk/run to honor Polish "Cursed” Soldiers and Indomitable Heroes.

On Sunday, March 3, 2019, we invite everyone to a Polish family picnic in Groynes Park. We meet at 11.30, in Picnic Area 2c.

Every year, March 1 is celebrated in Poland as the National Remembrance Day of "Cursed Soldiers" (or “Indomitable Soldiers”), to commemorate members of Polish anti-communistic underground and victims of communism in Poland after 1944: for more information see e.g. https://en.wikipedia.org/wiki/Cursed_soldiers.

To mark this tradition, we will begin our picnic with a walk/run of the distance of 1,963 meters (1963 is the year in which the last Indomitable Soldier fighting against communists in Poland was killed). Everyone is welcome to participate: family groups and individual persons, from infants (with parents) to retirees. You can cover the distance of 1,963 meters by running, jogging, a slow walk, etc. There will be prizes for participants.
Following the walk/run, please join us for a Polish BBQ (grilled Polish sausages and soldier's pea and ham soup).

There are many walking routes in the park, as well as other attractions - sports grounds and playgrounds for children, fishing ponds etc. More details and the park map can be found on https://www.ccc.govt.nz/parks-and-gardens/explore-parks/plains-and-wetlands/the-groynes/Map Polonia Christchurch New Zealand, PO Box 7365, Sydenham, Christchurch, New Zealand 8240, Christchurch, New Zealand
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement