Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Noson Swishio/ Swishing Evening

Advertisement

Noson Swishio/ Swishing Evening


Dewch draw i Glwb Rygbi’r Wyddgrug ar gyfer ein Noson Swishio. Noson yw hon lle bydd cyfle i chi ddod a dillad, esgidiau, bagiau a gemwaith nad ydych yn eu gwisgo bellach er mwyn eu cyfnewid am eitem newydd. Mae croeso i chi ddod a dillad merched, dynion a phlant a bydd cyfle i chi ddod a hyd at 10 eitem o ddillad o safon hefo chi. Bydd y noson am ddim, felly’r cyfle perffaith i chi ddiweddaru eich cwpwrdd dillad heb orfod gwario ceiniog a chewch chi hyd yn oed wydryn o prosecco neu sudd oren wrth gyrraedd! Gofynnwn yn garedig i chi ddod a’ch dillad i adeilad Corlan, Parc Busnes Yr Wyddgrug o flaen llaw erbyn y 11eg o Dachwedd. Bydd unrhyw ddillad dros ben ar ddiwedd y noson yn cael eu rhoi elusen lleol a rydym yn hynod ffodus bod cwmni COWBOIS yn ymuno â ni i werthu hwdis a chrysau t. Croeso cynnes i bawb.

Come along and join us for our Swishing Evening at Mold Rugby Club. This is an evening where you'll get the opportunity to bring clothes, shoes, bags and accessories you don't wear any more and swap them for a new item. You're more than welcome to bring items for men, women and children but only a maximum of 10 item in good condition. You'll get a glass of prosecco or juice on arrival. We kindly ask you to bring your clothes to Corlan, Mold Business Park beforehand by 11th of November. Clothes that are leftover will be donated to a local charity and we're very lucky that Cowbois are joining us to sell hoodies and t-shirts. A warm welcome to all!

Nos Iau/ Thursday
14.11.19
7:30pm
AM DDIM/ FREE
Archebu lle/ Book your place:
Ebost/ Email:Y2FkaSB8IG1lbnRlcmZmbGludHdyZWNzYW0gISBjeW1ydQ==
Neges Destun/ Text: 07578 736 989

https://menterfflintwrecsam.cymru/digwyddiadau-miffw/noson-swishio/You may also like the following events from Menter Iaith Fflint a Wrecsam:

Map Mold Rugby Club, The Clubhouse, Chester Rd, CH7 1UF Mold, Flintshire, Chester, United Kingdom
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Chester

Explore More Events in Chester