X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

ΙnContact Yoga Workshop

ΙnContact Yoga Workshop


ΙnContact Yoga Workshop
με την Βάλια Βλάτσιου

Σε αυτή τη συνάντηση ερχόμαστε σε Kύκλο για να εξερευνήσουμε τη δύναμη της Συλλογικής ενέργειας και την έννοια της Eπαφής, μέσα από στοιχεία slow flow yoga, σωματικού θεάτρου, partner yoga, contact improvisation dance & thai yoga massage.
Να έρθουμε σε επαφή με τι?
Σε Επαφή με τον εαυτό μας. Με το σώμα και την αναπνοή, τις αισθήσεις και το συναίσθημα. Μέσα από τεχνικές της yoga και μια πρακτική που θυμίζει περισσότερο dancing vinyasa, αναζητούμε την αίσθηση του κέντρου μας. Για να (συν)κινηθούμε στη συνέχεια στον χώρο, να έρθουμε σε Επαφή με τον άλλον, μέσα από το βλέμμα και το άγγιγμα. Σταδιακά, περνάμε σε σχήματα της partner yoga- μια κοινή προσπάθεια, μια συνειδητή συνεργασία για ισορροπία με πολλά θεραπευτικά στοιχεία. Στοιχεία Contact Improvisation dance εμπνέουν και απελευθερώνουν αυτά τα σχήματα, τους δίνουν περισσότερη ροή και η εξερεύνηση βαθαίνει, η Επαφή αλλάζει. Αφήνουμε το σώμα να μας πεί τις δικιές του ιστορίες για τα μοτίβα και τις τάσεις που μας κινούν.
Έχω την τάση να καθοδηγώ, ή να ακολουθώ την κίνηση του άλλου; Νιώθω πιο άνετα όταν δέχομαι βάρος ή όταν αφήνομαι; Πόσο εύκολα θέτω τα όρια μου, τα εμπιστεύομαι, και πόσο άνετα τα ξεπερνώ;
Για να ολοκληρώσουμε με το άγγιγμα του Thai Yoga Μassage και να αφεθούμε στα χέρια του άλλου. Με έναν τρόπο που οι έννοιες του θεραπευτή και θεραπευόμενου επαναπροσδιορίζονται. Εκεί που το σώμα εγκαταλείπει κάθε αντίσταση στην αίσθηση της βαρύτητας και ο “χορός” παίρνει μια νέα μορφή.
Join me in this Exploration!

Ημερομηνία:
Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 // 17.00-21.00

Κόστος:
30 ευρω, προ ΦΠΑ
εγγραφές : 6976261019


Λίγα λόγια για την Βάλια Βλάτσιου:
Η σχέση της με την άσκηση και το σώμα ξεκινά από μικρή ηλικία μέσα από την τεχνική και την τέχνη του κλασικού, σύγχρονου και άλλα είδη χορού. Το 2011 συναντά, γοητεύεται και γρήγορα εμβαθύνει στην πρακτική της Hatha Yoga. Εκπαιδεύεται στο Anahata Yoga Academy, δίπλα στην δασκάλα της Έλενα Μουρατίδου, παρακολουθώντας πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Η συνάντηση με το Thai Massage και το θεραπευτικό άγγιγμα έρχεται το 2014, για να συμπληρώσει με έναν μοναδικό τρόπο την διδασκαλία της θεραπευτικής yoga και την αποκατάσταση του ασκούμενου σε σωματικό και ενεργειακό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, έχει εκπαιδευτεί σε Ελλάδα και Ταϊλάνδη με την Λυδία Κώνστα (ΙΤΜ school of Chiang Mai), τον Αndrea Baglioni (Sunshine Network, Lahu Village), τον Pichest Boonthumme (Chiang Mai), τους Krishnataki & David Lutt (Advanced TYMassage, Sunshine House). Ασχολείται με mindfulness meditation (vipassana) και βιωματικά σεμινάρια ψυχοθεραπείας, εκπαιδεύεται στο Rebirthing/Breathwork (Marga Yoga) και εμβαθύνει στην αγαπημενη της Υin Yoga (με την Μπέτυ Παπαδοπούλου). Aντλώντας έμπνευση από το μασάζ εξερευνεί πρακτικές όπως η partner yoga, το Contact Improvisation dance και οποιοδήποτε είδος εσωτερικής δουλειάς θυμίζει διαλογισμο.Αγ.Κυριακής 29, Χαλέπα – Χανιά
τηλ: 28210 45585 6972694294
e-mail: b3hvbm91ZXZlbnRzIHwgeWFob28gISBncg==
facebook: Στούντιο "όξω νού"


------------------------------------------------------------------------------------------

ΙnContact Yoga Workshop
with Valia Vlatsiou

In this meeting we come in a Circle to explore the power of Collective energy and the concept of Contact through elements of slow flow yoga, physical theater, partner yoga, contact improvisation dance & thai yoga massage.
Ιn Contact with what?
Ιn Contact with ourselves. Our body and breath, our sensations and feelings. Through yoga techniques and a practice that reminds more of a dancing vinyasa, we are looking for a sense of our center. In order to move in space, later, to get in Contact with each other, through the look and the touch. Gradually, we pass on to partner yoga schemes- a common effort, a conscious collaboration for balance with many therapeutic elements. Contact Improvisation dance inspires and releases these shapes, gives them more flow and the exploration deepens, the contact changes. We let our body tell us its own stories about patterns and tendencies that move us.
Do I tend to drive, or follow the movement of another? Do I feel more comfortable when I accept weight or when I release mine onto the other person? How easy do I set my limits, trust them, and overcome them?
To conclude with the touch of Thai Yoga Massage and surrender in the hands of the other person. In a way that the concepts of the healer and the one being healed are redefined. There, where the body abandons all resistances to the sense of gravity and the "dance" takes a new form.
Join me in this Exploration!

Date:
Sunday 17 June 2018 // 17.00-21.00

Cost:
30 euro
*VAT not included

Valia Vlatsiou:
Her relationship with exercise and the body begins from an early age through the technique and art of classical, contemporary and other dance types. In 2011, she meets, gets fascinated and quickly delves into the practice of Hatha Yoga. She is trained at Anahata Yoga Academy, next to her teacher Elena Mouratidou, attending a number of training seminars. The meeting with Thai Massage and the therapeutic touch comes in 2014 to complement in a unique way the teaching of therapeutic yoga and the restoration of the practitioner at the physical and energetic level. In recent years, she has been trained in Greece and Thailand with Lydia Konsta (ITM school of Chiang Mai), Andrea Baglioni (Sunshine Network, Lahu Village), Pichest Boonthumme (Chiang Mai), Krishnataki & David Lutt (Advanced TYMassage, Sunshine House). She is into mindfulness meditation (vipassana) and experiential psychotherapy seminars, currently being trained in Rebirthing / Breathwork (Marga Yoga) and deepening in her beloved Yin Yoga (with Betty Papadopoulou). Drawing inspiration from massage, she explores practices such as partner yoga, Contact Improvisation dance and any kind of inner work that reminds of meditation.See moreYou may also like the following events from Στούντιο "όξω νού":

Also check out other Health & Wellness Events in Chania, Workshops in Chania, Arts Events in Chania.

Liked this event? Spread the word :

Map Στούντιο "όξω νού", Agias Kiriakis 29, 73133 Chaniá, Greece, Chania, Greece
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Στούντιο "όξω νού"
Create an Event