Advertisement
AntiRacist Education Festival (ARE Festival)

AntiRacist Education Festival (ARE Festival)

AntiRacist Education Festival (ARE Festival)

Time
Fri Jun 21 2024 at 10:00 am to 05:00 pm
(GMT+01:00)

University of Wales Trinity Saint David, College Road, Carmarthen, United Kingdom

Find Tickets
GBP 10
Find Tickets
Advertisement

AntiRacist Education Festival (ARE Festival), 21 June | Event in Carmarthen | AllEvents.in About the event AntiRacist Education Festival (ARE Festival)
Join us for the inaugural Anti-Racist Education Festival in the UK. Ymunwch â ni ar gyfer yr Ŵyl Addysg Gwrth-hiliaeth gyntaf yn y DU.

About this Event

🌟 Step into the realm of enlightenment and empowerment – a dazzling celebration of diversity and education like no other!

Join us for the inaugural Anti-Racist Education Festival (ARE Festival) in the UK, where we unite visionary authors and speakers to community of educators on their antiracist journeys.

🌟 Camwch i fyd goleuedigaeth a grymuso – dathliad disglair o amrywiaeth ac addysg.

Ymunwch â ni ar gyfer yr Ŵyl Addysg Gwrth-hiliaeth gyntaf (Gŵyl ARE) yn y DU, lle rydym yn uno awduron a siaradwyr ysbrydoledig â chymuned o addysgwyr ar eu teithiau gwrth-hiliaeth.

📚 Dive into a world of thought-provoking:

•speeches
• immersive workshops
• dynamic

Let's enrich cultural understanding and amplify a symphony of voices that reverberate with the spirit of equality.

📚 Ymgollwch mewn diwrnod sy'n llawn posibiliadau, lle rydych chi'n creu eich profiad eich hun. P'un a ydych yn cael eich denu at y perfformiadau anhygoel, at sgyrsiau goleuedig, neu blymio'n ddwfn i weithdai, chi bydd yn penderfynu!

💡 Explore our vibrant networking nook, a bustling hub where educators, publishers, and champions of antiracist resources converge. Each stall brims with resources for you to reshape your schools for a more equitable future.

💡 Archwiliwch ein cornel rwydweithio fywiog, canolbwynt prysur lle mae addysgwyr, cyhoeddwyr a hyrwyddwyr adnoddau gwrth-hiliaeth yn cydgyfarfod. O lenyddiaeth gyffrous i gwricwlwm blaengar, darganfyddwch drysorfa o fewnwelediadau ac arloesiadau sy'n tanio'r daith tuag at degwch ac undod.

Join us on this transformative journey as we build bridges of understanding and forge an antiracist community that spans the four corners of Wales. Together, we can turn the page towards a brighter, more inclusive tomorrow!

Ymunwch â ni ar y daith drawsnewidiol hon wrth i ni adeiladu pontydd dealltwriaeth a ffurfio cymuned wrth-hiliaeth sy'n ymestyn dros Gymru gyfan. Gyda'n gilydd, gallwn droi'r dudalen tuag at yfory mwy disglair, mwy cynhwysol!https://cdn-az.allevents.in/events10/banners/e84be810-14f0-11ef-b449-9fe9fc87a5f5-rimg-w720-h1080-dcf2f4f7-gmir.jpg
https://cdn-az.allevents.in/events1/banners/e99a8820-14f0-11ef-acf6-71b5aae6dc3b-rimg-w720-h480-dc100404-gmir.jpgAlso check out other Festivals in Carmarthen, Workshops in Carmarthen, Arts Events in Carmarthen.

Tickets

Tickets for AntiRacist Education Festival (ARE Festival) can be booked here.

Ticket Information Ticket Price
Premium Pass GBP 25
General Admission GBP 10
Get Tickets
Event Photos
Nearby Hotels University of Wales Trinity Saint David, College Road, Carmarthen, United Kingdom
Event details from Report a problem ?

Date & Time

Fri Jun 21 2024 at 10:00 am to 05:00 pm
(GMT+01:00)

Location

University of Wales Trinity Saint David, College Road, Carmarthen, United Kingdom

Host Details
BAMEed
About The Host:
Check out Bameednetwork.Com for further details all.  
Website Link: http://www.bameednetwork.com

Are you the host?
Advertisement
Advertisement
Event Marketing