Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Structogram - klucz do osobistej efektywności

Advertisement

Structogram - klucz do osobistej efektywności


STRUCTOGRAM TRAINING SYSTEM 1 pokazuje rezultaty analizy biostrukturalnej, wskazuje klucz do poznania samego siebie, a zatem mocne i słabe strony, ograniczenia, najefektywniejsze sposoby na wykorzystanie swojego potencjału.

STRUCTOGRAM jest jedynym na rynku badaniem, który określa naturę ludzką, a nie zachowania, które są zmienne. Narzędzie to jest wdrażane
w najbardziej prestiżowych i uznanych firmach na całym świecie (BMW, Coca-Cola, IBM, Microsoft, Volkswagen) od ponad 20 lat.

Opinia jednego z korporacyjnych klientów:
"W CREDIT SUISSE, podczas szkoleń korzystamy z Systemu Treningowego Structogram; pomaga on naszym pracownikom w sposób prosty i szybki nauczyć się nadawać na tej samej fali z klientem'. To przyczynia sie do wzrostu lojalności klienta, a sukces dowodzi, że mamy rację." - Max B. Rauber, Wiceprezes Starszy Specjalista ds. Treningu i Rozwoju, CREDIT SUISSE AG, Zurych

Ogólny zarys możliwości, jakie daje analiza STRUCTOGRAM:

Warsztaty są szczególnie dedykowane kadrze kierowniczej i pracownikom działów obsługi klienta, działów handlowych.

Kadrze kierowniczej:
umiejętności indywidualnego podejścia do każdego pracownika, efektywnego delegowania zadań poprzez zrozumienie motywacji pracowników, poznanie metod i warunków optymalizujących pracę podwładnych jak i swoją, poprawa atmosfery w firmie,

Sprzedawcom:
uczy koncentracji na potrzebach i upodobaniach klienta, umiejętności tworzenia relacji z klientem opartej na zaufaniu, stwarza warunki do poznania swojej metody sprzedaży,co rzutuje wzrostem wiarygodności, podnosi kwalifikacje sprzedawców w zarządzaniu produktami, wpływa na wzrost efektywności firmy,

Zespołowi:
poznanie natury innych członków zespołu oraz własnej umożliwia optymalny podział obowiązków. Nastawienie na działanie i komunikację, porozumienie, wzrost efektywności zespołu, łatwiejsze rozwiązywanie problemów, wpływa korzystnie na ogólną atmosferę wśród współpracowników,

Osobiste korzyści:
poznanie mocnych i słabych stron, poznanie pobudek swoich zachowań/decyzji, zrozumienie zachowań innych, metody i warunki, które usprawnią pracę, poprawienie koncentracji i przyswajania wiedzy, uwolnienie potencjału.

W cenie szkolenia 897zł otrzymasz:

- oryginalny podręcznik STRUCTOGRAM 1,
- tarczę osobistej biostruktury
- certyfikat
- dobrą kawę
- towarzystwo świetnych ludzi


Zgłoszenia i bilety:
a29udGFrdCB8IGphbmtvd3NraXBpb3RyICEgcGw=
Liczba miejsc ograniczona.Map Hotel Brda Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94, 85-010 Bydgoszcz, Poland, Bydgoszcz, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Bydgoszcz

Explore More Events in Bydgoszcz