Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Afazja dziecięca a niepełnosprawność intelektualna Metoda WST

Advertisement

Afazja dziecięca a niepełnosprawność intelektualna Metoda WST


Prof dr hab. Zbigniew Tarkowski /patolog mowy/, twórca i kierownik Zakładu Patologii i Rehabilitacji Mowy AM w Lublinie oraz wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Turystyki w Kielcach. Założyciel i prezes Fundacji „Orator”. Twórca i przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy. Członek Komisji Ekspertów do spraw specjalizacji w dziedzinie neurologopedii przy Ministrze Zdrowia. Specjalista w dziedzinie neurologopedii. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie nauczania przedsiębiorczości. Autor 110 publikacji z dziedziny patologii mowy, komunikacji słownej, zarządzania organizacjami non - profit i przedsiębiorczości, które dotyczą głównie jąkania, mowy bezładnej oraz komunikacji słownej. Autor pierwszych polskich testów logopedycznych: Testu Sprawności Językowej, Przesiewowego Testu Logopedycznego, Testu Słownika Dziecka oraz Kwestionariusza Niepłynności Mówienia

dla logopedów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli, rodziców, studentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych

I. Założenia i cele szkolenia
Afazja dziecięca jest rozpoznawana coraz częściej. Zjawisko to prawdopodobnie nasili się w związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 25.08.2017 w którym przyznano dzieciom z tym zaburzeniem status niepełnosprawności oraz nadano pewne korzyści edukacyjne. Można z nich korzystać na podstawie niezbyt fortunnej diagnozy: „niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja” . Tymczasem praktyka pokazuje , że nieprawidłowości w zakresie motoryki rejestruje się w tym przypadku rzadko. O wiele istotniejsze znaczenie ma natomiast różnicowanie afazji dziecięcej oraz niepełnosprawności intelektualnej, szczególnie w stopniu głębszym. Diagnoza dyferencjalna stanowi tu duże wyzwanie dla logopedy i psychologa , której konsekwencje są bardzo poważne. Jej wynik rzutuje bowiem na opracowanie programu edukacyjno – terapeutycznego , który powinien być dostosowany do faktycznych potrzeb i możliwości dziecka . O jego efektywności będzie decydowało w znacznej mierze trafne rozpoznanie afazji dziecięcej i jej odróżnienie od niepełnosprawności intelektualnej, o czym się nie pisze, a ma przecież fundamentalne znaczenie.
II. Program szkolenia
1. Pojęcie afazji dziecięcej i kryteria jej rozpoznawania.
2. Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej i kryteria jego rozpoznawanie.
3. Przyczyny afazji dziecięcej a przyczyny niepełnosprawności intelektualnej.
4. Kryteria diagnozy różnicowej afazji dziecięcej i niepełnosprawności intelektualnej.
5. Afazja dziecięca , niepełnosprawność intelektualna a opóźniony rozwój mowy.
6. Cele i metody terapii ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów.
7. Program WST ( Wychowanie – Stymulacja – Terapia ):
• Praca z rodzicami
• Eliminacja zachowań trudnych
• Stymulacja rozwoju poznawczego , językowego i komunikacyjnego
8. Tworzenie programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci z afazją.
III. Cele szkolenia :
• poznanie kryteriów rozpoznawania afazji dziecięcej oraz niepełnosprawności intelektualnej;
• umiejętność różnicowania afazji dziecięcej oraz niepełnosprawności intelektualnej na tle opóźnionego rozwoju mowy;
• wykorzystanie programu WST w postępowaniu z dzieckiem z afazją;
• opanowanie umiejętności tworzenia programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci z afazją.You may also like the following events from Szkolenia Logopedyczne i Neurologopedyczne Afalog Bydgoszcz:

Map Afalog Szkolenia Logopedyczne i Neurologopedyczne, Powstańców Wielkopolskich 24/1A, 85-090 Bydgoszcz, Poland, Bydgoszcz, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Bydgoszcz

Explore More Events in Bydgoszcz