Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

8th On Air Film Festival | day 16

Advertisement

8th On Air Film Festival | day 16


8th On Art Film Festiwal | Bydgoszcz (english friendly)
(English below)

| FILM 1
Rock paper scissors - reż. Lilah Markman, Izrael, 2018 (54 min)

Sześć lat życia dwójki artystów i ich dzieci. Zmagania z chorobami, cierpieniem i prozą dnia codziennego sprawiają, że sztuka odchodzi na dalszy plan.

| FILM 2
Time to dream - reż. Steven Blatter, Szwajcaria, 2018 (32min)

Portret Waltera Mafli, szwajcarskiego malarza, który zmarł wkrótce po zakończeniu filmu, w wieku 102 lat. Malarz wyznaje, że nigdy nie malował tyle, ile w ostatnich latach życia, a pierwszy ślad pędzla na pustym płótnie wciąż pozostaje wielkim przeżyciem.

| FILM 3
SDtoHDuprezMaxV2_009.mp4 - reż. Anna Spence, USA, 2018 (4min)

Stworzony z reflektorów, Max Headroom poszukuje sensu istnienia. Po wezwaniu na ekran, rozmawia z publicznością w nadziei na zapamiętanie jego przeszłego życia

| FILM 4
John 746 - reż. Ana Vijdea, Rumunia, 2017 (30min)

Dokument. Rejestracja życia offowego artysty, który utrzymuje się z prowadzenia sklepu z rzeczami za jednego dolara.

***

| FILM 1
Rock paper scissors - dir. Lilah Markman, Israel, 2018 (54 min)

Six years of life for two artists and their children. The struggle with disease, suffering and everyday prose makes art go to the background.

| FILM 2
Time to dream - dir. Steven Blatter, Switzerland, 2018 (32min)

A portrait of Walter Mafla, a Swiss painter who died shortly after the film finished, at the age of 102. The painter confesses that he has never painted as much as in the last years of his life, and the first trace of a brush on an empty canvas still remains a great experience.

| FILM 3
SDtoHDuprezMaxV2_009.mp4 - dir. Anna Spence, USA, 2018 (4min)

Created from spotlights, Max Headroom is looking for the sense of existence. After calling on the screen, he talks to the audience in the hope of remembering his past life

| FILM 4
John 746 - dir. Ana Vijdea, Romania, 2017 (30min)

Document. Registration of the artist's off-road life, which persists from running a store with things for one dollar.You may also like the following events from MÓZG:

Map MÓZG, ul. Parkowa 2, 85-005 Bydgoszcz, Poland, Bydgoszcz, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement