X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Többszörös expozíció - A roma holokauszt emlékezete / Multiple Exposures - Memory of the Roma Holocaust

Advertisement

Többszörös expozíció - A roma holokauszt emlékezete / Multiple Exposures - Memory of the Roma Holocaust


(scroll down for English)

Megnyitó: 18:00, 2013. augusztus 2-án, a roma holokauszt emléknapján

Kiállító művészek: Balogh Tibor, Bogdán János Amigó, Esterházy Marcell, Izsó Andrea, Nemes Csaba, Raatzsch Jenő André, Rudas Klára, Vojnich Erzsébet

Irodalmi reflexiók: Jónás Tamás, Hevesi Judit, Kemény Lili

A kiállítást megnyitja: Böcskei Balázs

Van egy kép – a Vas megyei levéltárban, Szombathelyen. Van egy nő, Horváth Erzsébet. Elég sokat tudunk róla: 1920-ban született Rábakeszthelyen, szüleinek neve Horváth Károly és Horváth Rozália. Középtermetű, arca hosszas, haja színe rézvörös. Szemei kékek, hiányzó foga nincs. Vallása római katolikus, foglalkozása napszámos. Elég keveset tudunk róla.

A holokausztról való tudásunkban, illetve a holokauszt emlékezetében kitüntetett szerepet játszik a fotó. A képek áthidalják az idő és tér szabta távolságot, kapcsot jelentenek a generációk közötti kommunikációban, és megkönnyítik a másod- vagy többed-generáció számára a múltbeli eseményekkel való azonosulást, az azokra való emlékezést.

Szerte a világon, könyvtárakban, levéltárakban és archívumokban közel kétmillió holokauszt-fotó rejlik, mégis csupán a töredékükről van ismeretünk. Eddig csak néhány kép vált a kollektív emlékezetünk részévé. A magyarországi roma holokauszttal kapcsolatban azonban nem igazán forognak közkézen fényképek s a holokauszt képi kánonjának nem része az az egyébként elenyésző számú felvétel, amely a hazai roma holokauszt hiteles dokumentumának lenne tekinthető.

A kiállítás a roma holokauszt emlékezetét tematizálja a többed-generáció szemszögéből a fotó, pontosabban egy fotó és az annak közvetlen kontextusaként funkcionáló igazolvány segítségével. A kép magáért beszél – ám a beszéd felerősítésére, a fotó körüli diszkurzív tér kialakítására jelen esetben kortárs képzőművészeket és írókat, költőket kértünk fel.

1937. május 12-én bejegyeztetett egy okirat Szentgotthárdon. Rajta egy fekete-fehér kép, melyen Horváth Erzsébet áll, bal kezét csípőjén nyugtatja.
A fotó az 59. számú cigányigazolványhoz tartozik.

Kurátor: Szász Anna Lujza
Kurátor asszisztens: Szalipszki Judit
Cím: Gallery8, Budapest-1084, Mátyás tér 13.
Együttműködő partnerek: ERCF, Roma Kultúra Múzeuma (Brno), mecem.sk, Dialog Pheniben Journal
Támogató: Nemzetközi Visegrádi Alap
(kép: Nemes Csaba, cím nélkül)

***


Opening: 6 pm, August 2, 2013. – on the Roma Holocaust Remembrance Day
Exhibiting artists: Tibor Balogh, János Bogdán Amigó, Marcell Esterházy, Andrea Izsó, Csaba Nemes, Jenő André Raatzsch, Klára Rudas, Erzsébet Vojnich,
Literary reflections: Tamás Jónás, Judit Hevesi, Lili Kemény
Opening speech: Balázs Böcskei


There is a photo – at the Vas County Archive, Szombathely (Hungary). There is a woman, Erzsébet Horváth. We know quite a lot about her: she was born in Rábakeszthely in 1920. Her parents are Károly Horváth and Rozália Horváth. She is of medium height. She has oval face and her hair is cooper red. Her eyes are blue and she has no missing tooth. She is Catholic and works as a day-labourer. We know barely anything about her.

Photographic images play a key role in shaping both our knowledge and our memory of the Holocaust. Images bridge across time and space, function as links in trans- and intergenerational communication as well as enable the secondary generation to touch the past, to identify with the lost past world and to remember it.

There are approximately two million photographs of the Holocaust scattered all around the world hidden in libraries or archives however only a small number of images are incorporated in our collective knowledge. Nevertheless, in the case of the Roma Holocaust in Hungary it is hard to consider any photographs as well-know Holocaust-icons, and those few which can be considered as authentic documents of massive destruction fail to constitute an inherent part of the visual canon of the Holocaust.

The exhibition focuses on the memory of the Roma Holocaust and approaches it from a transgenerational point of view. It invokes the photo – more precisely, a photo and the ID which serves as its direct context – as a vehicle of remembrance. The image talks for itself, however, in order to encourage, multiply the discourse and to create a discursive space around the photo we invited contemporary artists, writers, poets.

A document was registered in May 12, 1937 in Szentgotthárd. A black and white photo is glued on it: it shows Erzsébet Horváth. She rests her left arm on her hips.
The photo belongs to the Roma ID no. 59.

Curator: Anna Lujza Szász
Curator assistant: Judit Szalipszki
Venue: Budapest-1084, Mátyás tér 13.
Collaborating partners: ERCF, Museum of Roma Culture (Brno), mecem.sk, Dialog Pheniben Journal
Support: International Visegrad Fund

(image: Csaba Nemes, untitled)

--------------------------------------------------------------------------------Liked this event? Spread the word :

Map Gallery8, Mátyás tér 13., Budapest, Hungary
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement