X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

CEIJA STOJKA “WE WERE ASHAMED” / CEIJA STOJKA "MEGSZÉGYENÍTVE"

Advertisement

CEIJA STOJKA “WE WERE ASHAMED” / CEIJA STOJKA "MEGSZÉGYENÍTVE"


SCROLL DOWN FOR ENGLISH...

Exhibition for the 70th anniversary of the liquidation of the “Zigeunerlager Auschwitz” / Kiállítás az „auschwitzi cigánytábor” elpusztításának 70. évfordulójára

Kurátor: Moritz Pankok, a berlini Kai Dikhas Galéria igazgatója

Megnyitó: 2014. augusztus 2, 15.00

Az átfogó (450 oldalas) háromnyelvű (német, angol, lovári) Ceija Stojka monográfia (mely 2014. júliusában jelent meg) megvásárolható a megnyitón.

Nyilvános beszélgetés: 2014. augusztus 2., 13.00
A roma holokauszt emlékezetének reprezentációja kiállításokon (angol nyelven).
A beszélgetés sorra veszi a roma holokauszt emlékezetét napjainkban meghatározó kiállításokat és művészeti megoldásokat. Vizsgálja a nagy holokauszt kiállítások roma szekcióinak reprezentációs stratégiáit; kitér többek között olyan, a kutatókat jelenleg foglalkoztató kérdésekre, mint például az eredeti tárgyak hiánya, a fotó és a sokszorosítás problematikája, illetve az interneten elérhető roma holokauszt történetek és a kiállítások narratívái közötti szakadék elemzése. (A beszélgetésen való részvétel regisztrációhoz kötött: ZnJvbnRkZXNrIHwgZ2FsbGVyeTggISBvcmc=)

A kiállításon bemutatjuk Karin Berger filmrendező Ceija Stojka című, életrajzi és riportfilmjét.

A Megszégyenítve című kiállítás egy szubjektív válogatást mutat be a tavaly elhunyt roma származású holokauszt túlélő, Ceija Stojka életművéből. A művész, akit családjával együtt deportáltak, túlélte a náci koncentrációs táborok borzalmait, ötvenes éveinek közepén kezdett el festeni. Két meghatározó ciklus jellemzi alkotásait: Még a halál is fél Auschwitztól címmel főként fekete-fehér tusrajzokat – és ezeknél jóval kevesebb olajfestményt – készített, amelyekben a koncentrációs táborokban megélt emlékeit rajzolta és festette meg. Az œuvre másik felében expresszív, színes olajfestményeket találhatunk; képeket a természetről, tájakról, roma utazókról, a családról, a táncról – olyan művészetet, amely a túlélést és az életet hirdeti. A kiállítás mindkét, egyébként szorosan összefüggő ciklusból bemutat műtárgyakat.

Az egyik tintarajz Megszégyenítve címmel a ravensbrücki táborlakókat ábrázolja, amint az SS katonák arra kényszerítik őket, hogy meztelenül sorakozzanak fel. Ez a fajta megszégyenítés a nácik fontos eszköze volt az áldozatok elnyomásában és kínzásában, melynek hatása a bebörtönzés és a tömeggyilkosság évei után sem enyhült. A roma közösségekben a szégyenérzet és a megalázottság következményeként kialakult csend megtöréséhez olyan művészek kellettek, mint Ceija Stojka. Ez a folyamat újfajta öntudathoz vezetett, amely elengedhetetlenül szükséges a romák és szintik számára, akik egy továbbra is ellenséges környezetben harcolnak az érvényesülésért, mely tagadja a romák üldöztetését a német nemzeti szocializmus idejében. A múltból merítkező művészet a jelen politikájába avatkozik.

Ceija Stojka művészete erőteljes avantgarde, amelyben a művész állhatatossága és bátorsága eredményeként áldozatból saját sorsát alakító cselekvővé vált. Újra és újra szembenézett emlékeivel, hogy aztán bőkezűen megajándékozzon bennünket velük. Ezek az alkotások, nem egyszerűen élete egyedi emlékképei, hanem lenyűgöző művészeti alkotások is egyben, amelyek a roma és szinti történelem pótolhatatlan dokumentumai. Ceija Stojka művészete közvetít a hagyományok és a modernitás között: egyrészt őrzi és ápolja a roma hagyományokat, másrészt pedig megújítja és meg is töri. Stojka hangsúlyozta, hogy túlélőként kötelessége felszólalni és harcolni a roma holokauszt megismertetéséért.

A “Világos sorozat” megértése lehetetlen a többi Stojka-alkotás ismerete nélkül, és a Ceija Stojka életművet sem szabadna az Auschwitz sorozatra szűkíteni. A traumatikus élmények a „Világos sorozatban” is rezonálnak, amelynek képei – a festék és a festő-paletta eszközeivel – kísérletek egy olyan világ létrehozására, amelyet a nácik megpróbáltak örökre elrabolni a romáktól. Hasonlóan a „Sötét képek”-hez, ezek is lépések, amelyek áldozatból szabad emberré változtatják a művészt; azt bizonyítják, hogy a kitörölhetetlen trauma ellenére is létezhet egy pozitív (kollektív, roma) (ön-)kép és vízió.

CEIJA STOJKA
“WE WERE ASHAMED”
Exhibition for the 70th anniversary of the liquidation of the “Zigeunerlager Auschwitz”

Curator: Moritz Pankok, director of Kai Dikhas Gallery, Berlin

Opening: August 2, 2014, 15.00

The exhibition presents the biographical documentary Ceija Stojka by director Karin Berger.

The extensive (approx. 450 pages) trilingual (German, English, Romanes) Ceija Stojka monograph (published in July 2014) is available for sale at the opening.

Public talk: August 2, 2014. 13.00
The memory of the Roma holocaust as presented through exhibitions (English language discussion).
The participants will examine the exhibitions and artistic solutions which define the present-day representations of the memory of the Roma holocaust. It will explore the representation strategies used within the framework of the grand holocaust exhibitions to display the Roma-related sections. We will seek answers to questions currently engaging researchers worldwide such as the lack of original objects at exhibitions, the problem of photo and reproduction, or the analysis of the gap between the online Roma holocaust accounts and the narratives of the exhibitions. (Please, register for the public talk at ZnJvbnRkZXNrIHwgZ2FsbGVyeTggISBvcmc=)

The exhibition “We Were Ashamed” presents a subjective selection of artworks by the artist, Ceija Stojka who died last year. As a survivor of three concentration camps, the artist began painting in her mid-fifties. There are two cycles which define her body of work. Black and white ink drawings and comparably fewer oil paintings depict her memories from the concentration camps under the title “Even Death is Afraid of Auschwitz”. On the other hand, her oeuvre also presents a colourful world painted with expressive gestures: nature, landscapes, images of Roma wagons, dance and family – art that celebrates life and survival. The exhibition features works from both cycles, which are closely intertwined.

The ink drawing entitled "We Were Ashamed" portrays naked women prisoners from Ravensbrück being forced to stand naked in front of the SS. This shame, which the Nazis used as a means of torture and oppression, persisted long after the years of imprisonment and genocide. It took artists like Ceija Stojka to finally break the taboo of silence, which existed within the Roma community as a consequence of the shame and humiliation. This process in turn led to a newly discovered self-confidence; it was essential in empowering the Sinti and Roma to fight for recognition within a hostile environment that still denied the persecution of Roma during the Nazi era. The artistic work on the past became a political intervention in the present.

Ceija Stojka‘s art is a powerful avant-garde; it transformed her with perseverance and courage from being a passive victim of the Holocaust to an active political actor. From time to time, she faced her memories and generously shared them with us. These images are not only unique documents but also fascinating works of art that are invaluable to the history of Sinti and Roma. Ceija Stojka is an interface in between tradition and modernity: on the one hand, she was a guardian and facilitator of tradition; on the other hand, she was a pioneer in reinterpreting and breaking with conventions. She declared that she was aware of her responsibility as a survivor to be visible and to have the courage to speak up.

The works of the “Bright Cycle” cannot be understood as separate from the other works, in the same way as the art of Ceija Stojka should not be reduced to the Auschwitz cycle. The traumatic experiences resonate in the “Bright Cycle”, which is an attempt by the artist to rebuild – to recreate with her palette –a world which the Nazis wanted to take away from the Roma. Just like the “Dark Works” they are also a collective attempt towards the transgression of the victim; they suggest that even after the trauma – one which Roma will never forget – a positive (collective, Roma) (self-)image may still exist.

Kép/Image: CEIJA STOJKA: Megszégyenítve/We Were Ashamed, 2008, tus, papír / ink on paper, 30 x 42 cm.

More information: 06302490222, aW5mbyB8IHJvbWFjdWx0ICEgb3Jn.Liked this event? Spread the word :

Map Gallery8, Mátyás tér 13., Budapest, Hungary
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement