X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

‘Roma Ügy’ – Egy többségi projekt | ‘Roma Issue’ A Project with Majority

Advertisement

‘Roma Ügy’ – Egy többségi projekt | ‘Roma Issue’ A Project with Majority


Scroll down for English

‘Roma Ügy’ –Egy többségi projekt

Összehasonlító intézménykritika a Magyarországi Roma Parlamentről és a brnói Roma Kultúra Múzeumáról.
A ‘Roma Probléma’ című projektet Joanna Warsza kurálta 2012 októberében a Wielkopolska Forradalom című eseménysorozat keretében, Koninban, Lengyelországban. Ez az esemény Európa legnagyobb kisebbségét úgy vizsgálta, mint egy lehetséges, nem feltűnő, de nélkülözhetetlen politikai és társadalmi inspirációt. A project weboldalán ez olvasható: “ A romákat stigmatizálják és marginalizálják legtöbbször és még a szociális programok is leküzdhetetlen különbségeket hoznak létre a normatív többség és a “kijelölt másik” között. A Roma Ügy egy meghívás arra, hogy megfeledkezzünk a kultúra specifikus szabályrendszeréről, valamint azt a kérdést teszi fel, hogy hogyan válhat a roma kultúra egy, a demokratikus eszközöket átformáló lehetséges szcenáriók horizontjává, és milyen modelleket biztosíthat a kollektivitás, mobilitás, poszt-nacionalista és anti-territoriális stratégiák, általános gyülekezés, önszervezés és merész építészeti megoldások terén.”
A Gallery8 ezt a megközelítést vette át a régió két nagy “roma intézményének” tanulmányozásához, hogy képesek legyünk megérteni és meghatározni a „kultúra helyeit”.
A kiállítás bemutatja a Magyarországi Roma Parlament történetét és épületét, amely az egyetlen hely jelenleg Magyarországon, ahol a roma kisebbség gyakorolhatja kisebbségi jogait, és amely az elmúlt években teljes mértékben destabilizálódott és leépült, sőt, 2012-ben a kilakoltatás szélére sodródott, hogy elhagyatva és üresen álljon jelenlegi bizonytalanságában. A kiállítás vizuális elemzéssel jeleníti a meg a Roma Parlament intézményi felépítését a roma reprezentáció problematikájára koncentrálva, Milák Brigitta Ősi álom című óriás méretű olajfestményét használva esettanulmányként. Ez a hatalmas panel, amely a Roma Parlament színháztermének fő falát díszíti, egy roma nemzeti történelmi festmény, amely a Néprajzi Múzeum által gyűjtött, és több alkalommal bemutatott fotók, gobleinek, textilek és képek montázsa. Elemzésünk azt sugallja, hogy a Roma Parlament, mint kulturális hely jelentősége éppen abban a potenciálban rejlik, amit az elnyomó „roma-kép-gyártó gépezet” kritikai analízisében végezhet.
De amennyiben a roma-kép kritikai analízise egy roma kulturális intézmény egyik fő célkitűzése, akkor vajon az egyetlen létező hivatalos intézmény Európában – a brnói Roma Kultúra Múzeuma - képes-e beteljesíteni ezt a küldetést? A kiállítás a brnói Roma Kultúra Múzeumának történetét is vizsgálja: vetíti az intézményt és gyűjteményeit népszerűsítő ismeretterjesztő filmet, és elemzi támogatási forrásainak évenkénti mértékét és megoszlását. Bár a múzeum a csehországi roma értelmiség lobbiját követően –Karel Holomek vezetésével – a roma kulturális aktivizmus eredményeképp jött létre, megalapítása óta egyszer sem érintette a cseh roma szituáció érzékeny problémáját, és sosem kapcsolódott be a roma kortárs művészetről szóló élénk nemzetközi diskurzusba. Tudatosan az etnográfia és a kulturális antropológia kurátori és tudományos megközelítésével dolgozik, teljesen kikerülve a művészet és identitás viszonyában, valamint a roma kortárs művészet fogalmában rejlő politikai vonatkozásokat. De-politizált reprezentációiban, mint például a kiállításon is látható promóciós filmben, a roma emberek az összefüggésekből kiragadva énekelnek és táncolnak, a műtárgyak pedig az etnográfiai struktúrában, mint a roma nép produktumai kapnak jelentést.
Még a roma reprezentáció eme biztonságosan működő rendszerében is, a kiállított tárgyak egy része leleplezi a roma elnyomás működését, mint például a Holocaust-áldozat Bock-fivérek gipsz maszkjai, amelyeket Robert Ritter és Sophie Ehrhardt antropológusok által gyűjtött eredeti haj és szőrzet egészít ki,és amelyeket jelenleg – hét további gipsz fejjel együtt – a Múzeum Roma Holocaust kiállítása mutat meg (az egyetlen átfogó Roma Holocaust kiállítás a régióban).
Meg tudjuk-e őrizni a Roma Parlamentet a következő generációk számára? A fenntarthatóság és függetlenség valóban ellentétpárokként jelentkeznek egy Roma Kulturális intézmény esetében? Lehetséges-e aktívan és tudatosan a roma szubjektivitást megjelenítve alkotni a Roma Kultúra Múzeumának államilag finanszírozott tereiben? Mit jelent a brnói helyszín Európa egyetlen létező roma intézménye szempontjából? – Ezekre a kérdésekre keresünk válaszokat.

Kurátorok: Junghaus Tímea, Nagy Viktória, Paulik Dóra

Megtekinthető: 2013.05.17. - 2013.06.21.

Kép: Milák Brigitta: Ősi álom, 2005-2006, olaj, vászon, a Magyarországi Roma Parlament Gyűjteménye

‘Roma Issue’ A Project with Majority

Comparative institutional study of the Hungarian Roma Parliament and the Brno Museum of Romani Culture
‘Roma Issue’ A Project with Majority’ was curated by Joanna Warsza, in the framework of Wielkopolska Revolutions in October 2012. The event looked upon the biggest minority in Europe as a source of possible, not apparent but vital political and social inspiration. The project website states: “Roma are most often stigmatized and marginalized and even social programs introduce an irreducible difference between the normative majority and the marked ’Other’. ’Roma Issue’ is an invitation to forget culture’s specific set of rules and asks how Romani culture could become a horizon of possible scenarios for reworking democratic tools, and what kind of models it could provide when it comes to collectivity, mobility, post-nationalistic and anti-territorial agenda, general assemblies, or self-design and daring architecture.”
Gallery8 has adopted the attitude and approach of ‘Roma Issue’ for studying the two major institutions of the region in order to understand and define these “locations of cultures”.
The exhibition will present the history and building of the Hungarian Roma Parliament, the sole institution in Hungary which could enable the Hungarian Roma minority to practice Roma cultural rights. It has been completely destabilized and deteriorated in the past years, and was almost evicted with force in 2012, only to be abandoned and emptied, and left in uncertainty. The exhibition presents both the history and the institutional construction of the Roma Parliament through the use of visual analysis. It focuses on the problematic of Roma representation using Brigitta Milák’s gigantic panel (2 m*3 m) entitled The Laws of Our Ancestors. This historical panel, which decorates the main wall of the Roma Parliament’s Theatre Hall, is a Roma national historical painting constructed from the montage of photos, gobleins, tapestries, prints and images collected and recycled by the Museum of Ethnography, and the artist herself. We suggest that the significance and importance of the Roma Parliament as a cultural location lies exactly within the potential to critically analyze the machinery of oppressive Roma-image production.
But if the critical analysis of the Roma-image is one of the main objectives of a Roma cultural institution, than is the only such institution – the Museum of Romani Culture in Brno - able to carry out this mission? Hence the exhibition also describes the history of the Museum of Romani Culture in Brno. It presents the popular informative film on the Museum and on its collections as well as exhibitions. Furthermore, the exhibition aims to outline the distribution of the institution’s funding sources. Although the Museum was called to life in 1991 after the lobbying activity of the Czech Roma intelligentsia - led by KarelHolomek - as a result of Roma cultural activism, since its establishment the Museum has not touched upon the sensitive issues related to the situation of Roma in the Czech Republic nor has it reflected upon the vivid international discourse of Roma contemporary art (since its establishment). Instead, it has made the choice to operate with ethnographic and anthropological curatorial and scientific approaches, completely avoid (thus) the political connotations of art and identity, in particular that of Roma contemporary art. In its de-politicized representations, such as in the Museum’s promotional film, we see Roma people sing and dance but without any (cultural, social, historical) context or interpretation, while art pieces are made to constitute an inherent part of an ethnographic structure. Even in this „safe mode of representation” some of the exhibited artifacts disclose the operation of Roma oppression, such as the molded masks of Roma Holocaust victims, the Bock brothers, decorated with the original hairs collected by Robert Ritter and Sophie Ehrhardt German anthropologists during the Holocaust. These masks are now exhibited with seven other molded heads at the Museum’s Roma Holocaust exhibition (the sole comprehensive exhibition in the region about Roma Holocaust).
Will we be able to preserve the Roma Parliament for future generations? Do sustainability and independence arise as opposites in the case of a Roma Cultural Institution? Is working actively and consciously from within the Roma subjectivity feasible in the state-funded space of the Museum of Romani Culture, in Brno? What does the Brno location mean, for Europe’s only Roma museum space? - These are some of the questions which we will search the answers for in our current exhibition.

Curators: Timea Junghaus, Viktoria Nagy, Dora Paulik

May 17, 2013 - Jun 21, 2013Liked this event? Spread the word :

Map Gallery8, Mátyás tér 13., Budapest, Hungary
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement