Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Ápolók - Gondozók vagyunk, nem rabszolgák!

Advertisement

Ápolók - Gondozók vagyunk, nem rabszolgák!


Az ápolás átfogó problémái EGYRE SÚLYOSABBAK,

VESZÉLYEZTETIK A BIZTONSÁGOS BETEGELLÁTÁST, BETEGEINK ÉS MUNKAVÁLLALÓINK EGÉSZSÉGÉT S ÉLETÉT, amelyek ugyan eddig is nyilvánvalóak és égetőek voltak, számos fórum és tanulmány is foglalkozott velük, valódi beavatkozás azonban ennek ellenére mégsem történt.

Elmondható, hogy az ápolók létszámának kritikus csökkenése, az ápolásügy és az ápolói kar gondjainak rendszerszintű és teljes elhanyagolása miatt olyan helyzet állt elő amelyben:

1., Sérül az ellátás biztonsága, a betegek gyógyulási esélye;

2., Súlyosan sérül az ellátás minősége;

3., A túlterheltség az elkötelezett, és a pályát vagy az országot elhagyni nem kívánó ápolók teljes kimerülésével fenyeget;

4., A túlterheltség fenyegeti az ápolók és az egészségügyi dolgozók egészségét és fizikális jólétét;

5., Rövid és középtávon az ország demográfiai helyzete az ápolói munka iránti igények további növekedésével, míg az egészségügyi dolgozók demográfiai helyzete az egészségügyi dolgozók teljesítményének további csökkenésével jár. Ennek társadalmi következményei beláthatatlanok;

6., A túlterheltség, a negatív motivációs környezet, az anyagi és társadalmi megbecsülés teljes hiánya, a külföldi munkavállalás anyagi vonzása és végtelen lehetősége a szakma további, akár teljes elnéptelenedésével fenyeget, amit a jóformán nullával egyenlő ágazati iskolai jelentkezési adatok egyértelműen bizonyítanak.

Az utánpótlás mára elapadt!

A problémák és ezek következményei tehát ismertek, nem a problémák „karaoke” szerű ismételgetése, hanem azonnali válságkezelés szükséges.

A válságkezelés és a válságkezeléshez szükséges erőforrások mérete, a társadalmi prioritások átrendezése azonban komoly következményekkel járhat, és társadalmi egyeztetést igényel. Ennek alapfeltételeit meg kell teremteni:

A mindenkori egészségügyi kormányzatnak (a múlttól eltérően) megfelelő helyen kell kezelnie az ápolás kérdéseit, és az adminisztráción belül megfelelő reprezentációt kell biztosítania az ápolásügynek. A személyes elkötelezettségen túl a válságkezelés megvalósítása következetes kormányzati cselekvést (beleértve a fiskális politikával való egyeztetéseket), sőt kormányzati ciklusokon túlmutató stratégiát igényel;

Az ápolási hivatást gyakorlóknak és reprezentánsaiknak is egységesen, szervezetten kell fellépnie érdekei és az ápolásügy képviseletében. Az ápolói, szakdolgozói kar problémáinak kezelése szerves egységben kell, hogy történjen az általános egészségügyi emberi erőforrás krízis megoldásával.

Meg kell teremteni a szakmai és társadalmi egyeztetés intézményét. Az egyeztetés hivatalos fóruma nélkül a gyors és hatékony beavatkozás reménytelen; A válságkezeléshez számos lehetőség van, amelyek közül több akár intézményi, osztályos szinten is fejleszthető, de az országos szintű válságkezelés alaptételeit is jelentik:

- Az ápolói, szakdolgozói képzési rendszer azonnali felülvizsgálatra szorul, a képzési formákat vonzóvá kell tenni;

- A képzés vonzóvá tételét ösztöndíj-programokkal kell támogatni, amelyhez mozgósítani kell az egészségügy fejlesztésére rendelkezésre álló Uniós források érezhető részét. A probléma mérete miatt, ha szükséges, átcsoportosítást kell végezni, kevésbé fontos programok terhére;

- Fel kell tárni az ápolás, a krónikus ellátás fenntarthatóságát biztosító forrásteremtési lehetőségeket;

- A társadalmi prioritások átrendezésével is biztosítani kell a szükséges anyagi ösztönzőket. Nem az uniós szinten alacsonynak mondható egészségügyi kiadások felelősek a költségvetés egyensúlyának felborulásáért! Ennek ellenére az egészségügyi dolgozók aránytalanul nagy részt vállaltak a konszolidáció anyagi és lelki terheiben!

- Orvos és ápoló egy hajóban utaznak, egyik a másik nélkül tehetetlen. Fejleszteni kell az orvosi és ápolói kar csapatmunkáját, az együttműködés kultúráját (ez vonatkozik valamennyi az egészségügyben érintett szakma együttműködésének fejlesztésére is);

- Felül kell vizsgálni az ápolási rendszert, a szakmai rendszer-szervezés elveit;

- Az ápolók foglalkoztatási formái szintén felülvizsgálatra szorulnak. Vonzó, részidős, csoportos munkakör-megosztást lehetővé tevő foglalkoztatási formák kialakítására van szükség;

- Az ápolói hivatást gyakorlók életstratégiájának kialakítását és az életstratégia alakítását célzottan kell támogatni, akár uniós programok indításával;

- Az ápolás rövidtávon fokozódó problémái miatt szükséges a hozzátartozók és önkéntesek szervezett mozgósítása, szervezett és céltudatos képzése az ápolói karral való szervezett együttműködésének fejlesztése;

- Komoly lehetőséget jelent csökkent munkaképességű, és az egészségügyet helyzetüknél fogva belülről jól ismerő honfitársaink egészségügyi munkavállalási lehetőségeinek feltérképezése és megteremtése;

- Az anyagi ösztönzők mellett számos lehetőség adódik az egészségügyi dolgozók támogatására:

-A több műszakos munka mellett a családokat támogató társadalmi intézmények (bölcsőde, óvoda, közoktatás) sorsának alakításában különös súllyal kell figyelembe venni az egészségügyi dolgozók szükségleteit;

- Rekreációs központok létrehozásával kórházanként

- Kedvezményes eü. ellátással, egészség – és nyugdíj biztosítással

- Nővérszállók fejlesztésével, szolgálati lakások megépítésével a méltányos életkörülmények biztosításával sokat lehet javítani a megbecsültség érzésén;

Az ápolói szakma elnéptelenedése miatt a jelenlegi méretű ellátórendszer fenntarthatósága kétséges.

Elkerülhetetlennek látszik az emberei erőforrások újbóli koncentrációja, ami következményesen intézmények, intézményi részlegek megszűnését jelentheti.

A válságkezelésnek fel kell készülnie e súlyos konfliktusokkal járó problémák gondozására is;

-Az egészségügyi emberi erőforrásokkal stratégiailag kell gazdálkodni, a kapacitásredukció során elbocsátott ápolók szakmába való visszatérését ösztönözni kell;

-Céltudatos és kreatív tájékoztatási-meggyőzési munkát kell indítani a bulvármédia egészségügyi dolgozók megbecsülését érintő negatív hatásainak ellensúlyozására.

Az emberi erőforrás krízis kutatásával foglalkozó szakértők és az országos szakmai szervezetek bevonásával kezdjék el a sürgős munkát a biztonságos betegellátás érdekében !

ÁpolóNők Világa MagyarországLiked this event? Spread the word :

Map Karmelita Kolostor, Budapest, Hungary, Budapest, Hungary
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Budapest

Explore More Events in Budapest