Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Right Voice For You 3 Day Class

Advertisement

Right Voice For You 3 Day Class


EVENT IN ENGLISH WITH ROMANIAN TRANSLATION - ENGLISH FOLLOWS!

Vrei să joci la scară mai mare? Să îți prezinți ideile în lume? Să îți revendici vocea? Să ai încredere și ușurință pe o scenă, într-o sală de consiliu sau chiar în conversațiile din familie?

Indiferent dacă cauți a avea un avantaj competitiv în afaceri, de a-ți perfecționa măiestria pe scena, de a-ți lansa afacerea în lume sau pentru a avea mai multă ușurință în fața altora, această clasă avansată îți va permite să stăpânești energia de a fi într-o cameră ... și asta rapid!

Right Voice For You (Vocea potrivită pentru tine) este un seminar unic, invită participanții să dea drumul poveștilor lor din trecut și definițiilor proprii, și să apară în public ( sau pe scenă) într-un mod nou, dinamic și prezent.

Folosind instrumentele Access Consciousness, participanții învață să își lase jos barierele, să primească de la audiența, să intre în potența lor și în general să se dea la o parte din propriul lor drum.

Știi că ești aici să faci lucruri mărețe?
Știi că ai idei în interiorul tău care vor să fie împărtășite?


Te micșorezi vreodată în fața celorlalți?
Ai probleme în a cere ceea ce îți dorești?

Sau ești pur și simplu gata să fi starul rock care ești cu adevărat?
Cum ar fi dacă doar ar trebui să cojești toate straturile care nu ne permit să te vedem pe briliantul, frumosul, autenticul tu?


Această clasă este o clasă de 3 zile interactivă, intensivă în care participanții învață să:
- să stăpânească fluxurile de energie
- să identifice și să schimbe obstacolele care s-ar putea să îi tina pe loc în viața lor
- să fi total confortabil să TU în fata unei audienței de orice mărime;
- să adopte credințele, identitatea și atitudinile vorbitorilor și interpreților magistrali.
- să devină povestitorul înnăscut pe care ești fi cu adevărat
- să își liniștească mintea ca să fie total în prezenți și spontani în interpretarea ta (și viața!)
- să mergi și să miști într-un mod care îți va deschide ușile în lume.
Înveți să fii "direct fără forță" și urmărești viața ușoară!
Toți facilitatorii de clasă de 3 zile au avut o pregătire extensivă cu Gary Douglas.

Investiția în tine - 1300 EURO 65% pentru România 845 EURO


Înregistrarea aici - https://www.accessconsciousness.com/en/class-catalog/certified-specialty/right-voice-for-you/right-voice-for-you-3-day-class_14/

ENGLISH

Would you like to play bigger? To get your ideas into the world? To claim your voice? To be more present and vulnerable with others? To have confidence and ease on a stage, in a boardroom or even in family conversation?

Whether you are looking to have the competitive edge in business, hone your craft on the stage, get your business into the world or have more ease in front of others, the Master Class will allow you to master the energetics of being with a room... and fast!


Right Voice For You is a workshop like no other, inviting participants to let go of their past stories and definitions of themselves, and to show up in public (and on stage) in a dynamic, present, and powerful new way.

Using the tools of Access Consciousness, participants learn how to lower their barriers, receive from their audience, step into their potency, think on their feet and generally get out of their own way.

Do you know that you are here to do great things?
Do you know that you have ideas inside you that wish to be shared?

Do you ever shrink in front of others?
Have trouble asking for what you desire?
Or are you simply ready to be the rock star you truly be?
What if we just had to peel away all the layers that don’t allow us to see the brilliant, beautiful, authentic you?

This Class is a full 3-day interactive intensive in which participants will learn to:

Master energy flows
Identify and change the obstacles that may be holding you back in your life
Banish stage fright and performance anxiety
Be totally comfortable being YOU in front of an audience of any size
Increase your charisma, confidence and personal magnetism
Adopt the beliefs, identity and attitudes of masterful speakers and performers
Become the natural storyteller you truly be
Quiet your mind to be totally in the present and spontaneous in your performance (and life!)
Walk and move in a way which will open doors for you in the world.
Learn to be "direct without force" and watch your life become easy!
All 3 day class facilitators have had extensive training with Gary Douglas.

Investment in you - EURO 1300 , for you in Romania 65% EURO 845

Registration link: https://www.accessconsciousness.com/en/class-catalog/certified-specialty/right-voice-for-you/right-voice-for-you-3-day-class_14/You may also like the following events from Phenomenance With Fiona:

Map Strada Doctor Carol Davila,nr. 74, 051521 București, România, Bucharest, Romania
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Phenomenance With Fiona
Advertisement