Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Recuperarea Membrului Inferior - Bucuresti

Advertisement

Recuperarea Membrului Inferior - Bucuresti


?Ce vei învață participând la acest curs?


?Veti descoperi o filozofie moderna si o alta perspectiva asupra catenelor miofasciale, structura lor si recunoasterea problemelor sale.

?O metoda moderna de diagnosticare și diferite tehnici de reabilitare a afecțiunilor membrelor inferioare.

?Traumatismele sportive ale membrelor inferioare si ideea principala a modului de recuperare medicala.

Programul evenimentului!

Sambata 06.04.19

09:00 – 11:00

▪️Anatomia pelvisului și a membrelor inferioare
▪️Biomecanica pelvisului și membrelor inferioare
▪️Anatomia, fiziologia, biomecanica și rolul fasciei în corpul uman.
▪️Conceptul de TENSEGRITATE - ▪️Descrierea catenelor (lanturilor) descoperite de catre Thomas Myers

11:00 - 11:15 Pauză
11:15 - 13:15

▪️Teste specifice pentru evaluarea pelvisului și a membrelor inferioare: -

▪️TESTE INTEGRATIVE
capacitatea funcțională a membrului inferior de a efectua mișcări cu o biomecanic corecta din penctul de vedere ar presiunii intraarticulare la o miscare data , tonusul musculaturii mebrelor inferioare dar si proprioceptia intregului lant kinetic.

▪️TESTE LOCALE împărțite în două părți:
Testarea părților mecanice ale lanțului chinetic (articulatile MI) ca parte mecanică a lanțului chinetic al membrelor inferioare

▪️Testarea țesutului moale (muschi și fascii). În acest capitol veți învăța cum să utilizați testele kineziologice pentru a verifica:
tonusul fiecarei grupe musculare a membrului inferior
lungimea musculară adecvată (mușchi hipertonic sau hipotonic)
Restricții fasciale

13:15 - 14:15 Pauză
14:15 – 15:45
16:00 – 17:00

▪️Utilizarea diferitelor instrumente si accesorii în practica de recuperare medicala pentru a imbunatati paternul de miscare al membrelor inferioare
▪️Metodologia exercitiilor de reabilitare pentru a obține modelul adecvat de mișcare.

Duminica 07.04.2019

▪️Ideea principală a exercițiului fizic de recuperare si reintegrare complexa pentru gleznă, genunchi, articulația soldului și a într

▪️Utilitatea si folosirea intrumentelor accesorii din practica de recuperare medicala pentru indeplinirea obictivelor kinetice in patologiile membrului inferior cum ar fi :
platformă instabila/
benzile rezistente /
flossing /
IASTM /
foam roller /
terapie manuală /

13:00 - 14:00 Pauză
14:00 – 16:00

După ce vom parcurge intregul seminar, vă vom arăta modul în care funcționează metoda noastra de reabilitare a membrelor inferioare în abordarea modernă a medicinei dar si a medicine sportive pe un caz real.
Aceasta parte a seminarului va consta într-o revizuire a tuturor capitolelor acoperite de evaluarea și tratamentul unui pacient sau unui sportiv de performanta, începând cu primul pas al seminarului și până la conceperea și implementarea programului de recuperare și aplicarea sa.

16:00 - Q & A !

Fiecare participant va primi diploma de participare și support de curs !

Toate materialele și accesoriile necesare pentru partea practică vor fi asigurate de catre noi pe intreg parcursul seminarului.

Numai 26 de locuri disponibile ❗️

Cursul va fi tradus in limba romana!

?Locație

- Bucuresti / Golden Tulip Victoria Hotel *

?Taxă!

-560 lei ,disponibil până la 25.03.2019
- 10 % studenți
850 lei / pret standard dupa data de 25.03.2019

?Detalii de plata:
1. - Contul: RO 71 INGB 0000 9999 0749 9479
- ING Bank
- Nume: KINETIC RECOVERY EDUCATION SRL

?Înscrierea se va face la urmatoarea adresa de email cu urmatoarele detalii:

bGF2aW5pYXNpbGFnaGk5IHwgZ21haWwgISBjb20=

- Dovada plății
- Numele complet
- Orașul
- Adresa de email
- Adresa (necesară pentru facturare) / Date despre companie
- Numărul de telefon (pentru cele mai recente referințe la evenimente)
- Profesie (elevii sunt rugați să treacă: Universitatea / Facultatea / Specializarea / Anul de studiu

Să prezentăm instructorul nostru!

dr. Denis Olisov este:

* Medic de medicina sportive / Rusia
* Medicul coordonator de recuperare medicala al Lotului National de Gimnastica Ritmica a Rusiei
* Director al Institutului de Sănătate și Reabilitare din Sankt Petersburg,
* Instructor RockTape certificat.
* Denis Olisov este, de asemenea, directorul medical într-una dintre cele mai importante clinici de recuperare din Sankt-Petersburg pentru balet, unde dansatorii unor teatre de balet renumite precum Mariinsky și Mikhailovsky, vin sa se recupere dupa accidentari.


English Version

What will you learn if you follow this workshop?

* You will discover a modern way and another view on myofascial systems, it`s conditions and recognition of it`s problems.
* A modern way of diagnosis and different rehabilitation techniques of the lower limb disorders.
* Common sports trauma of the lower limb and the main idea of how to manage it .

Saturday 06.04.19
09:00 - 11:00

- Anatomy of the pelvis and the lower limb
- Biomechanics of the pelvis and the lower limb
- Anatomy, physiology, biomechanics and the role of fascia in the human body.
- The concept of TENSEGRITY
- Description of the fascial chains discovered by Thomas Myers

11:00 - 11:15 Break
11:15 - 13:00

- Specific tests for pelvis and lower limb assessment:
- INTEGRATIVE TESTS – functional ability of the lower limb to perform movement with proper joint centration, muscle tone and good perception.
- LOCAL TESTS divided in two parts:
- Testing for the mechanical parts of kinetic chain for joints as mechanical part of kinetic chain of the lower limb

11:00 - 11:15 Break
11:15 - 13:00

- Testing the soft tissue (muscle groups and fascia). At this point you`ll learn how to use the kinesiological tests to check up:
- the muscle tone of all muscle groups of the lower limb,
- proper muscle length (hypertonic or hypotonic muscle)
- fascia restrictions

13:00 - 14:00 Break
14:00 - 17:00

- How to apply different tools in rehabilitation practice in order to establish proper movement habbit.
- Methodology for rehabilitation exercises to get the proper movement pattern.

Sunday 07.04 .2019
09:00 - 13:00

* The main idea of rehabilitation exercise and rehabilitation tips for ankle, knee, hip joint and all kinetic chain of lower limb.
Reference of different rehabilitation tools like:
untable platform /
resistant bands /
flossing / IASTM /
tapes /
Ball foam roller /
cups /
manual therapy /
fascia therapy

13:00 - 14:00 Break
14:00 - 16:00

- After going through the entire seminar we will show you how our frame work of lower limb rehabilitation methods works in modern approach in sport medicine and real sample: clinical case. Actually, this part of the seminar will consist in a review of all the chapters covered by the evaluation and treatment of a patient or a performer sports man, starting with the first step of the seminar and until the conception and implementation of the recovery program and its application.

16:00 - Q & A

! Each participant will receive the participation diploma and course support.
! All the materials and accessories required for the practical part will be made available to us and during the event each participant can buy the low-cost work accessories
! Only 30 places available.
! The course will be follow in English with the possibility for the translate in Romanian.

* Location - Bucharest / Golden Tulip Victoria Hotel
* Fee - 690 lei / early bird price, available till 20.03.2019
- 900 lei / standard price
- 650 lei / Students price until 20.03.2019
* Payment details: - Account: RO 71 INGB 0000 9999 0749 9479
- ING Bank
- Name: KINETIC RECOVERY EDUCATION SRL
* Registrations: - Email as at the address:
bGF2aW5pYXNpbGFnaGk5IHwgZ21haWwgISBjb20= with the next details:
- Payment proof
- Full name
- The city
- Email Address
- Address (required for billing) / Company data
- Phone number (for the latest event references)
- Profession (students are asked to pass: University / Faculty / Specialization / Study Year


Let us introduce our instructor!
dr. Denis Olisov is:
* Medical head supervisor of rhythmic gymnastics Russian National Team
* Sports medicine physician,
* Director of St. Petersburg Health and Rehabilitation Institute,
NSU Lesgaft division
* Certified RockTape instructor.

Denis Olisov is also the chief physician in one of the leading St. Petersburg's Sports and Ballet dance injuries clinics, where the dancers of well-known ballet theatres, Mariinsky and Mikhailovsky, are recovering their ballet injuriesMap Golden Tulip Victoria Bucharest Hotel, 166 Calea Victoriei, 010096 Bucharest, Romania, Bucharest, Romania
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Bucharest

Explore More Events in Bucharest